Seksjonsleder FDV-styring og dokumentasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Fremtidens flyplasser bygges og driftes basert på digitale modeller! 

Vi søker en tydelig leder som skal videreutvikle Avinor i en retning hvor drift og utbygging baseres på digital driftsinformasjon – BIM/FDV. 

Til avdeling bygg og teknisk infrastruktur søker vi seksjonsleder for seksjon FDV-styring og dokumentasjon. Du vil lede en serviceorientert og effektiv seksjon som videreutvikler og legger til rette for prosessorientert og innovativ FDV-styring av våre 45 lufthavner.  

Seksjonen er overordnet ansvarlig for FDV-styring- og dokumentasjon i konsernet, er premissgiver for området og skal sikre standardisert og oppdatert FDV-dokumentasjon i hele Avinor. Stillingen gir deg mulighet til å utfordre etablert design av prosesser og metoder for FDV i verdikjeden og drive teambasert utvikling i retning av automatisering og bærekraft.  

En spesiell utfordring vil være å sikre god ivaretakelse av aktuelle BIM-modeller, samt videreutvikle løsninger som underlag for effektive byggeprosjekter. 

 

Viktige arbeidsoppgaver vil være: 

 • sørge for at Avinor er oppdatert med hensyn til myndighetspålagte krav, samt tolke både eksisterende og nye krav innen fagområdene 
 • være en aktiv kulturbygger for å fremme viktigheten av god FDV-styring og dokumentasjon 
 • være premissgiver for FDV-systemet i konsernet og jobbe målrettet mot å benytte ett felles system basert på en skalerbar plattform 
 • være premissgiver for FDV-dokumentasjon relatert til utbyggingsprosjekter og yte bistand til prosjektledere 
 • forvalte tegningsunderlag (BIM/DAK) og etablere konsernfelles BIM-strategi 
 • ansvarlig for å levere tjenester innenfor til enhver tid gjeldene arbeidsområde, herunder videreutvikling av fagområdet med sikte på effektivisering og kvalitetsheving 
 • ansvarlig for å utvikle avdelingens personellressurser på en best mulig måte, herunder å bygge opp og videreutvikle seksjonens kompetanse 
 • bidra med produksjonskapasitet i seksjonens og avdelingens oppgaver 
 • personalansvar for medarbeiderne i seksjonen-  med fokus på samhandling og godt arbeidsmiljø 

Fagområdet er under utvikling, og arbeidsgiver kan ved behov og innenfor arbeidsgivers styringsrett beslutte endringer i arbeidsoppgaver og stillingsinnhold. 

 

Kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning fra universitets- og/eller høyskole innen relevant fagområde (sivilingeniør/ingeniør)  
 • erfaring fra/kunnskap om BIM/DAK 
 • relevant erfaring fra arbeid med FDV-styring og dokumentasjon innen drift, bygg og anlegg 
 • erfaring fra/kunnskap om bruk/implementering av FDV-system 
 • strukturert og selvstendig arbeidsform 
 • omgjengelig, med gode samarbeidsevner   
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk 
 • relevant ledererfaring
 • Bør-krav:
  • kunnskap om relevante standarder 
  • god innsikt og erfaring fra større utbyggingsprosjekter  

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.  

 

Enheten er lokalisertpå Oslo lufthavn, i samlokasjon med Avinor utbygging. 

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf 404 03 554.  

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger