Seksjonsleder distribusjonsnett

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Varanger KraftNett AS søker etter en leder til seksjonen for distribusjonsnett drift/beredskap.

Oppmøtested er Vadsø, men arbeid innen hele forsyningsområdet må påregnes. Seksjonen består av 15 montører fordelt på fire montørstasjoner samt en energiingeniør, i tillegg til seksjonslederen.

Primæroppgaver tillagt stillingene:

  • Ledelse, resultat og personalansvar for avdelingen
  • Ansvar for utarbeidelse av arbeidsplaner/årsplaner for seksjonens montører
  • Samordning av ressurser og oppgaver i daglig drift
  • Rapporteringspunkt for energimontører/montasjeledere
  • Ivareta netteierrollen for distribusjonsnettet internt i forhold til øvrige avd. og eksternt i forhold til myndigheter og kunder
  • Stillingen inngår i turnus for overordnet vakt

Ønsket kompetanse er ing/siv.ing innen energifag men kandidater med teknisk fagskole og bakgrunn fra energimontørfaget vil også bli vurdert. 

Søknad sendes på epost til personal@varanger-kraft.no innen 24. august.

Kontaktpersoner

Trond Tolk
v avdelingssjef nettdrift
Telefonnummer: (47) 98 28 80 36
Eva Skansen Kjæreng
Telefonnummer: 98 28 80 17

Hvem er Varanger Kraft?

Varanger Kraft er et konsern som driver produksjon, omsetning og overføring av elektrisk energi. Konsernet har 115 ansatte, og hovedkontoret ligger i Vadsø.

Varanger KraftNett AS er et heleid datterselskap i energikonsernet Varanger Kraft med ansvar for å bygge, vedlikeholde og drive kraftoverføringsnettet i Øst-Finnmark. Selskapet har 16.500 kunder, eier mer enn 3300 km linjer og nærmere 1100 nettstasjoner, 11 trafostasjoner og har 55 ansatte.