Seksjonsleder - Bymiljøetaten

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 Bymiljøetaten har et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag - og om 100 år. Vi sørger for drift av veier, parker, byrom, friområder og kommuneskog. For å redusere klimautslippene i kommunen leder vi arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvaner i retning av sykkel, gange og delemobilitet. For å utvikle og fortette byen fremforhandler og gjennomfører vi utbyggingsavtaler, og bygger offentlig infrastruktur som veier, byrom, fortau, lekeplasser og torg. For å skape trivsel og trygghet, arbeider vi med naturforvaltning, landskapsplanlegging, trafikksikkerhet, parkeringsbestemmelser, Fisketorget, renovasjon og deponier. Kort sagt - Bymiljøetaten - vi får byen til å leve! 

Vi søker nå seksjonsleder til den nyetablerte Naturforvaltningsseksjonen. 

Seksjonen har i dag 6 medarbeidere, og har det faglige ansvaret for Bergen kommunes naturforvaltning. Dette omfatter biologisk mangfold, vilt, skoger, vassdrag, byfjell og andre natur- og friluftsområder. I tillegg ligger ansvaret for de nedlagte avfallsdeponiene i Bergen kommune til denne seksjonen. Det er ønskelig med sterkt faglig fokus internt på seksjonen og godt samarbeid med andre, offentlige naturforvaltningsaktører. Ansvarsområdet er sammensatt og faglig bredt, noe som krever god koordinering og oppfølging av arbeidsoppgavene som tilligger seksjonen. Det er også forventet at seksjonsleder kan representere seksjonen internt og eksternt med faglig tyngde.

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen, herunder fag-, personal- og økonomiansvar
 • Delta i avdelingens ledergruppe
 • Ansvar for seksjonens saksbehandling, rådgivning og oppfølging
 • Ansvar for investeringsmidler til byfjellene
 • Tilrettelegge for god koordinasjon og godt samarbeid på tvers av seksjoner, avdelinger og etater vi samhandler med
 • Tilrettelegge for godt samarbeid med eksterne aktører
 • Tilrettelegge for kontinuerlig forbedringsarbeid i seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor naturforvaltning eller lignende utdanningsretning
 • Faglig dyktig med bred erfaring fra naturforvaltning eller annet relevant arbeid
 • Ledererfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Utdanningsretning

 • Landbruk / Skogbruk / Sjøbruk
 • Allmen- / Natur- / Realfag
 • Miljøfag

Personlige egenskaper

 • Gode evner til å arbeide på tvers av forskjellige fagfelt
 • Meget gode samarbeidsevner
 • God evne til å strukturere arbeidsoppgaver i en travel hverdag
 • God til å inspirere, engasjere og motivere
 • Faglig trygg, beslutningsdyktig og løsningsorientert
 • Kunde- og serviceorientert

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling
 • Et kompetent og tverrfaglig fagmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Tord Honne Holgernes Tord Honne Holgernes
Avdelingsleder Forvaltningsavdelingen
Telefonnummer: 926 52 869

Hvem er Bergen kommune?

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.