Seksjonsleder Byggesak

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Plan- og bygningsetaten har som visjon å gjøre Bergen til en aktiv og attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens mål om den kompakte gåbyen. Byggesaker, plansaker, oppmåling og vedlikehold av kommunens kartbaser er blant våre ansvarsområder. 

Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom arealutvikling og politikk. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. Plan- og bygningsetaten tilhører Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, og vi er ca. 240 medarbeidere fordelt på fem fagavdelinger. Vi holder til i moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

Byggesaksavdelingen består av til sammen 42 ansatte fordelt på 3 seksjoner. Våre oppgaver er knyttet til saksbehandling av innsendte byggesøknader i tråd med plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle planer. I tillegg bidrar vi med intern og ekstern informasjon som gjelder Plan- og bygningsloven. 

Vi ønsker en leder som er engasjert og har interesse for arkitektur og byutvikling. Du får lede en seksjon med dyktige medarbeidere med et komplekst arbeidsområde. Du er en trygg leder med god rolleforståelse og som evner å gjøre gode helhetlige vurdering i samspill med andre.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar for seksjonen.
 • Personalansvar og lederoppfølging av seksjonens ansatte.
 • Organisere og prioritere arbeidsoppgaver og ansvarsområder som er tildelt seksjonen i samråd med seksjonens ansatte og avdelingssjef.
 • Sikre at seksjonen har tilstrekkelig med kompetanse og kapasitet til å levere innenfor de rammer og prioriteringer som gjelder.
 • Bidra til utvikling av seksjonen og Byggesaksavdelingen.
 • Delta og bidra i Byggesaksavdelingens ledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring er ønskelig.
 • Høyere utdanning innen relevante fagområder, fortrinnsvis masternivå.
 • Erfaring med byggesaker etter plan- og bygningsloven er ønskelig.
 • God fagkunnskap innen arkitektur og byutvikling.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede, motivere og utvikle selvstendige medarbeidere.
 • Analytisk med evne til helhetlige og strategiske vurderinger.
 • Systematisk tilnærming, planlegger fremover og gjør klare prioriteringer.
 • Er trygg i faglige vurderinger, og har evne til å formidle disse på en tydelig og forståelig måte.
 • Tillitsfull relasjonsbygger med gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Et meningsfylt arbeid, med mulighet for å påvirke utviklingen av samfunnet.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Et stort fagmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, lønn etter avtale.
 • Solid og stabil arbeidsgiver.

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Kontaktpersoner

Glenn Magne Kristensen
Seksjonsleder Byggesak
Telefonnummer: +47 408 13 019
Sylvi Søvik Wathne
Avdelingssjef Byggesak
Telefonnummer: +47 409 10 771

Hvem er Bergen kommune - Plan og bygningsetaten?

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Vestland med rundt 18.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Våre verdier er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert – dette jobber vi etter i arbeidshverdagen.