Seksjonsleder - Bygg og anlegg

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten, Seksjon vedlikehold/akuttberedskap søker etter seksjonsleder. Seksjonen jobber i hovedsak med rehabilitering av etatens vann- og avløpsnett inklusive utførelse av provisorisk vannforsyning, avløpshåndtering, rørlegging, ombygging og nybygging av kummer. I tillegg skal den tilrettelegge for spesialentreprenør samt utførelse av spesielle prosjekter. Ved behov skal seksjonen bistå ved akutte hendelser på etatens ledningsnett og installasjoner.

Seksjonen har 22 medarbeidere fordelt på 2 funksjoner. I tillegg leies det inn 7 gravemaskiner med fører og 7 lastebiler med sjåfør.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for ledelse og drift av seksjonen som innebærer personalforvaltning, kompetanseutvikling, årsplanlegging, strategi samt utvikling av seksjonen.
 • Ansvarlig for gjennomføringen av investerings- og vedlikeholdsprosjekter
 • Ansvar med utarbeidelse og oppfølging av seksjonens totale budsjett samt ivareta seksjonens kostnadsoppfølging og timeregnskap
 • Ansvar for anskaffelser
 • Fokus på helse, miljø og sikkerhet  
 • Opprettholde et utviklende fagmiljø med motiverte medarbeidere
 • Hovedansvar for at seksjonens ressurser blir effektivt utnyttet
 • Seksjonslederen er med i avdelingens lederteam og deltar fast på avdelingsmøter. Seksjonslederen  skal videre bistå avdelingsdirektør i utvikling av organisasjonen og være pådriver for å forsterke gjennomføringen av forbedringsprosesser.  Dette innebærer å ha et overordnet medansvar innen avdelingen
 • Andre prioriterte oppgaver knyttet til avdelingens virksomhet

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad samt bred og relevant erfaring innenfor stillingens fagområde
 • Gode lederegenskaper samt formidlingskompetanse
 • Leder- og økonomisk tilleggsutdanning er en fordel
 • Relevante IKT kunnskaper
 • Det er ønskelig med kjennskap til offentlig virksomhet og lov- og avtaleverk samt erfaring fra produksjon med egne ansatte og sideentreprenører
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk
 • Førerkort kl. B
 • Det kreves at søker minst må kunne  sikkerhetsklareres på nivå konfidensielt i.h.t Sikkerhetsloven            

Personlige egenskaper

 • Evne til helhetstenkning og evne til å bidra til effektiv styring og videreutvikling av avdelingens - og spesielt seksjonens ansvarsområde.
 • Selvstendig, men også samarbeidsorientert, og en som kan engasjere og mobilisere andre.
 • Strukturert med gjennomføringsevne og kunne håndtere mange og varierte oppgaver samtidig som man ser helheten og evner å prioritere i komplekse arbeidsprosesser
 • Lojal, ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i en samfunnsviktig organisasjon
 • Godt arbeidsmiljø og muligheter for videreutvikling
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning
 • Lønnstrinn 61 - 64, årslønn fra kr. 823 400 til kr. 872 700, avhengig av kompetanse

Kontaktpersoner

Terje Brenden
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: (+47) 917 77 100

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger