Seksjonsleder bygg og anlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Gravferdsetaten søker en engasjert og effektiv seksjonsleder til vår nyopprettede seksjon for bygg og anlegg. Vi ser etter deg som har ingeniørkompetanse med noen års relevant erfaring innen ledelse, bygg og anlegg, og liker å kombinere administrative og operative oppgaver.

Seksjonen inngår i Avdeling gravplasser og vil ha som hovedansvar å ivareta større anleggsoppgaver, etatsovergripende driftsfunksjoner og drift av bygningsmassen. Gravferdsetaten forvalter, drifter og videreutvikler nærmere 2000 daa gravplassareal, en rekke driftsbygninger og flere bevaringsverdige seremonibygg.

Seksjonen skal bygges opp over tid og vil ved oppstart bestå av 5-6 medarbeidere. Vi letter etter deg som trigges av utfordringen ved å kunne utforme og påvirke utviklingen av et nytt ansvarsområde i etaten.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, organisering og utvikling av eget ansvarsområde
 • Delta i seksjonens oppgaveutførelse, herunder planlegging og gjennomføring av bygningsvedlikehold og anleggsoppgaver
 • Overordnet administrativt og faglig ansvar for eget ansvarsområde
 • Budsjett- og økonomiansvar innenfor eget ansvarsområde, herunder ansvar for anskaffelser
 • Personalansvar for seksjonens ansatte
 • HMS-ansvar for eget ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Relevant ingeniørkompetanse, fortrinnsvis innen bygg og anlegg
 • Noen års ledererfaring
 • Minst 5 års erfaring med bygg og anlegg
 • Ønskelig med erfaring fra offentlige anskaffelser
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Gode IKT-brukerferdigheter
 • Gyldig førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, positiv og god til å motivere andre
 • Gode prioriterings- og beslutningsevner
 • Høy gjennomføringskapasitet
 • Løsningsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner         

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Fleksitidsordning
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Stilling som seksjonsleder, lønnstrinn 50-60
 • Dekning av treningsavgift inntil kr 6000 pr år            

Kontaktpersoner

Erik André Foss
Konst. etatssjef

Hvem er Oslo kommune, Gravferdsetaten?

Gravferdsetaten skal ivareta Oslos behov for å håndtere våre døde på en verdig måte og skape attraktive, grønne gravplasser for oss levende. Etaten har mange spennende og utfordrende oppgaver. Vi skal både ivareta eksisterende og utvikle nye gravplasser, tilrettelegge for variert bruk samt legge grunnlaget for nye gravferdsformer.

Vi er over 130 gode kollegaer, men i sommersesongen er over 300 medarbeidere i full aktivitet ute på gravplassene. Etaten er preget av mangfold, og vi ønsker å gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.