Seksjonsleder - bygg og anlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. februar, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker ny seksjonsleder til Seksjon fellesteknisk driftsassistanse. Seksjonen består av 82 medarbeidere og er plassert på Helsfyr driftsstasjon i Tvetenveien 20. Seksjonen driver med egenregiproduksjon og utfører oppdrag for etatens driftsavdeling samt på investeringsprosjekter. Seksjonen består av bil- og maskinførere, grunnarbeidere, rørleggere, mekanikere, elektrikere, TV- bil-, suge-/ spylebil-, trykkprøving/desinfiserings operatører. Flere av gruppene deltar i beredskapsvakt. Seksjonen har også ansvaret for etatens beredskapssenter som er bemannet 24-7.
 
I tillegg har seksjonen ansvaret for etaten utstyr og bil- og maskinpark med ca. 140 biler og maskiner. Seksjonen har sterkt fokus på HMS.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av seksjonens totale budsjett samt ivareta seksjonens kostnadsoppfølging og timeregnskap
 • Ansvar for at ledelse og drift av seksjonen
 • Ansvar for at anskaffelser til enhver tid gjøres i henhold til gjeldende regler for offentlig anskaffelser
 • Ansvar for gjennomføringen av drift-, vedlikehold og investeringsprosjekter
 • Opprettholde et utviklende fagmiljø med motiverte medarbeidere
 • Ansvar for lederkontrakter til seksjonens funksjonsledere
 • Ansvar for at hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) inngår som en naturlig del i planlegging og utførelse av alt arbeid
 • Holde seg faglig oppdatert innenfor avdelingens og seksjonens fagområder
 • Ansvar for etatens utstyr, biler og maskiner (egne ressurser)

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelorgrad samt bred og relevant erfaring innenfor stillingens fagområde
 • Fagkompetanse på høyt nivå innenfor hovedtyngden av seksjonens arbeidsområder
 • God ledererfaring og formidlingskompetanse
 • Leder- og økonomisk tilleggsutdanning er en fordel
 • Relevante kunnskaper innen IT
 • Det er ønskelig med kjennskap til offentlig virksomhet og lov- og avtaleverk samt erfaring fra produksjon med egne ansatte og sideentreprenører
 • Gode norskkunnskaper

Egenskaper

 • Evne til helhetstenkning og evne til å bidra til effektiv styring og videreutvikling av avdelingens - og spesielt seksjonens ansvarsområde.
 • Gode lederegenskaper
 • Løsningsorientert, gode samarbeidsevner, serviceinnstilt, punktlig og nøyaktig, jobbe selvstendig og som del av et team, fleksibel, stor arbeidskapasitet og høy arbeidsmoral

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende oppgaver med mulighet for videre kompetansebygging
 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning
 • IA bedrift
 • Årslønn fr kr.780.400 til kr. 843.500, avhengig av kompetanse

 

Kontaktpersoner

Terje Brenden
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: (+47) 917 77 100

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.