Seksjonsleder avdeling Plan

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling plan har ca 70 medarbeidere og er inndelt i 4 seksjoner. Vi har kompetanse innen forvaltning, planlegging og prosjektledelse. Våre hovedoppgaver er å sikre effektiv planproduksjon fra utredninger til og med detaljplaner, og å forvalte jernbanens arealinteresser i forhold til eksterne aktører.

Vi søker etter en seksjonsleder som vil ha som hovedoppgave å sikre gode og effektive planprosesser. Seksjonslederen vil ha fagansvaret for planprosjekter, og skal sørge for å gjennomføre prosjektene til rett tid og kvalitet innenfor budsjett. Våre oppgaver er hovedsaklig knyttet til utvikling av stasjoner og terminaler, plattformforlengelser, krysningsspor, hensettingstiltak og tiltak knyttet til ivaretakelse av sikkerhet og miljø. Seksjonen har ca. 10 medarbeidere, og er lokalisert i Trondheim.

Det stilles krav til erfaring fra planlegging av samferdselsanlegg, samt ledererfaring. Erfaring og kompetanse fra utbyggingsprosjekter og offentlige planprosesser er en fordel.

Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjon som i hovedsak består av prosjektledere og prosjektmedarbeidere
 • Delta i avdelingens ledergruppe og bidra til utvikling av avdelingen
 • Samarbeide tett med øvrige seksjonsledere
 • Sørge for en effektiv produksjon av planer
 • Bidra til å effektivisere planprosessene og utvikle seksjonen
 • Ansvar for gjennomføring av- og rapportering på prosjekter tillagt seksjonen
 • Budsjett- og personalansvar for seksjonen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå.
 • God og relevant erfaring fra planlegging og- eller prosjektering av samferdselsprosjekter
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Fordel med erfaring fra byggeprosessen i samferdselsprosjekter, gjerne både byggeplan og utbygging
 • God forståelse for fremdrift og økonomi i plan- og byggeprosjekter
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • God kjennskap til gjeldende regelverk, spesielt plan- og bygningsloven
 • Ledererfaring

 

Personlige egenskaper

Som leder er du resultatorientert og har fokus på faglig kvalitet, forbedring, omstilling og produktivitet. Du har evnen til å motivere dine medarbeidere og videreutvikle kompetansen i egen enhet. Du tenker helhetlig på tvers av fag og bidrar strategisk på avdelingen. Du har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsegenskaper. Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du identifiserer deg med selskapets verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. I tillegg kan vi tilby gode utviklingsmuligheter et godt arbeidsmiljø
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Kontaktpersoner

Bjørg Hilde Herfindal
Telefonnummer: (+47) 94785208
Elin Røren Kleven
Telefonnummer: (+47) 41512712

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon