Seksjonsleder avdeling Plan

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Plan har ca 70 medarbeidere og er inndelt i 4 seksjoner. Vi har kompetanse innen forvaltning, planlegging og prosjektledelse. Våre hovedoppgaver er å sikre effektiv planproduksjon fra utredninger til og med detaljplaner og å forvalte jernbanens arealinteresser i forhold til eksterne aktører.

Vi søker etter en seksjonsleder som skal utvikle seksjonen og sikre fagressurser inn i prosjektene samt utvikle våre fagområder. Seksjonen skal bidra med egne leveranser eller som kvalitetssikrere til eksterne leveranser.

Seksjonen har ca. 15 medarbeidere.

Det stilles krav til erfaring fra planlegging av samferdselsanlegg, samt ledererfaring. Erfaring og kompetanse fra utbyggingsprosjekter og offentlige planprosesser er en fordel.

Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjon som består av fagressurser innen samfunnsøkonomi, RAMS, SHA, ytre miljø og dokumentstyring.
 • Delta i avdelingens ledergruppe og bidra til utvikling av avdelingen
 • Samarbeide tett med øvrige seksjonsledere
 • Bidra til en effektiv produksjon av planer
 • Bidra til å effektivisere fagområdene og utvikle seksjonen
 • Ansvar for gjennomføring av- og rapportering på fagoppgaver tillagt seksjonen
 • Budsjett- og personalansvar for seksjonen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå.
 • God og relevant erfaring fra ett eller flere av fagområdene
 • God forståelse for fremdrift og økonomi i plan- og byggeprosjekter
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • God kjennskap til gjeldende regelverk for ett eller flere av fagområdene
 • Ledererfaring

 

Personlige egenskaper

Som leder er du resultatorientert og har fokus på faglig kvalitet, forbedring, omstilling og produktivitet. Du har evnen til å motivere dine medarbeidere og videreutvikle kompetansen i egen enhet. Du tenker helhetlig på tvers av fag og bidrar strategisk på avdelingen. Du har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsegenskaper. Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du identifiserer deg med selskapets verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Bjørg Hilde Herfindal
Telefonnummer: (+47) 94785208
Elin Røren Kleven
Telefonnummer: (+47) 41512712

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon