Seksjonsleder anlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statnett har nådd en prosjekt- og utbyggingstakt som merkes tydelig på Regionsentral Nord. Vi trives godt med vår rolle i et kraftsystem som stadig utvides og endres, og møter daglig utfordringer der oppgaver og krav til kompetanse favner bredt.

Vi søker nå etter seksjonsleder Anlegg til å lede en av to seksjoner på Regionsentral Nord.

Seksjonsleder vil ha personalansvar for ca. 10 personer, og skal være pådrivere for gode og strukturerte arbeidsforhold for hele avdelingen i tett samarbeid med avdelingsleder. Seksjonsleder Anlegg vil ha særskilt ansvar for å ivareta og å følge opp Regionsentral Nords oppgaver og forpliktelser i saker som gjelder Statnett som anleggseier. En viktig del av jobben vil være å følge opp rollen som leder for kobling ved koblinger i Statnetts anlegg.  Vi ønsker en person som er interessert i å jobbe med mennesker og drift, med vilje og evne til å skape resultater og å følge opp.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i enheten Systemdrift- og markedsoperasjoner i divisjon Drift og marked. 

Regionsentral Nord har ansvar for utøvelse av systemansvaret samtidig som enheten styrer og overvåker Statnett sine anlegg fra Sognefjorden til Russland. Utlandsforbindelser til Sverige, Finland og Russland styres og overvåkes også fra Regionsentral Nord. Vi er totalt 23 ansatte på Regionsentral Nord.

Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked.

 

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen 

 • Faglig og administrativt ansvar innenfor sin seksjon
 • Bidra til medarbeidernes kompetanseutvikling
 • Ansvar for å utvikle godt samarbeid innad i enheten
 • Ansvar for godt samarbeid med andre enheter i Statnett
 • Ta initiativ til forbedringer i arbeidsmiljøet
 • Mål- og resultatstyring

 

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør / ingeniør elkraft, elektro
 • Erfaring fra operativ drift av kraftsystemet er en fordel
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk- og engelskkunnskaper
 • Erfaring fra ledelse  eller prosjektledelse er en fordel

 

Personlige egenskaper

 • Målrettet og resultatorientert
 • Trives med å lede andre
 • God koordinerings- og samarbeidsevne
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Sosial med godt humør

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder John Masvik, mobil 47487723. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Vi foretar sikkerhetsklarering av aktuelle kandidater.

 

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger