Seksjon for forebyggende sikkerhet

Seniorrådgiver - datasikkerhetsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seniorrådgiver - Informasjonssikkerhet i Utenriksdepartementet

Utenrikstjenesten arbeider systematisk med forebyggende sikkerhet. Seksjon for forebyggende sikkerhet legger premisser for, gir råd og utøver kontroll av det forebyggende sikkerhetsarbeidet i utenrikstjenesten, herunder risikohåndtering og tiltak for å motvirke sikkerhetstruende hendelser. Arbeidet omfatter bl.a. ansvaret for en hensiktsmessig sikkerhetsstyring, at det regelmessig gjennomføres nødvendige risikovurderinger, at planer og instrukser utarbeides og vedlikeholdes, samt at krav og forebyggende sikkerhetstiltak jevnlig øves og kontrolleres. Seksjonens ansvarsområde dekker hele bredden av det forebyggende sikkerhetsarbeidet inkludert sikkerhetsopplæring av utenrikstjenestens ansatte. Seksjonen har nå ledig en spennende stilling innen informasjonssikkerhet.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Datasikkerhetsleder i utenrikstjenesten
 • Fagansvar for rådgivning og veiledning innen informasjonssikkerhet
 • Hovedansvar for utvikling, godkjenning og oppfølging av krav, instrukser og dokumentasjon relatert til informasjonssikkerhet og graderte informasjonssystemer
 • Ansvar for avviks- og hendelseshåndtering og kontroll innen informasjonssikkerhet
 • Følge opp og koordinere informasjonsikkerhetssamarbeidet med øvrige departement og etater.
 • Bidra til seksjonens øvrig arbeid med oppfølging av sikkerhetsloven.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Linjeleder kan endre stillingens innhold ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Må ha høyere utdanning på bachelornivå, det vil være en fordel med utdanning på masternivå
 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må ha erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet
 • Må ha kjennskap til relevante lovkrav og forskrifter innen informasjonssikkerhet
 • Ønskelig med kjennskap til cybersikkerhet og hendelseshåndtering
 • Ønskelig med kompetanse i sikkerhetsstyring, risikovurdering og risikostyring

Personlige egenskaper

Vi søker en motivert og resultatorientert person som kan arbeide selvstendig og effektivt. Stillingen innebærer samarbeid internt i utenrikstjenesten og eksternt. Gode samarbeidsegenskaper og kontaktskapende evner er derfor viktig. Det forventes også at du er fleksibel og kan yte ekstra dersom situasjonen tilsier det. 

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø med høy kompetanse og god mulighet for kompetanseutvikling
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gunstig låne- og pensjonsordning

Vilkår/betingelser

Det er ønskelig med oppstart så snart som praktisk mulig.

Stillingen avlønnes som Seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år kr 573 100-813 400 (lønnstrinn 64-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå SH/CTS på tiltredelsestidspunktet.

Søkere må være norske statsborgere.

Kontaktpersoner

Christian Halaas Lyster
Avdelingsdirektør
Erlend Wilhelmsen
Rådgiver (om rekrutteringsprosessen)

Hvem er Utenriksdepartementet?

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner, totalt 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land, samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet ledes av utenriksministeren.

Staten er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tilsetting i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering.

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.