Samfunnsutvikling - Avdelingsleder for Byggesak

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Samfunnsengasjert og tydelig leder

Asker er en vekstkommune med stor utvikling og endring av kommunens tettsteder gjennom urbanisering, transformasjon og fortetting. De neste årene står kommunen overfor store samferdselsoppgaver som vil få avgjørende betydning for utviklingen av Askersamfunnet. Kommunen har stort fokus på gode boligområder med høy bokvalitet.

Byggesak nord er organisert under tjenesteområdet Samfunnsutvikling og virksomheten Byggesak. Som avdelingsleder vil du være en viktig bidragsyter i virksomhetens lederteam. Du vil også bli nærmeste leder for ca. 15 byggesaksbehandlere som skal arbeide i team. Virksomheten ønsker å prege utviklingen av faget og stadig ligge i front. Vi har et spesielt fokus på digitale løsninger som bidrar til å løse vårt samfunnsansvar på en effektiv og kvalitativ god måte. Synes du dette høres spennende ut så vil vi høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Fag-, personal- og økonomiansvar for avdelingen
 • Drive avdelingen i tråd med kommunens verdier, mål og styringssignaler
 • Sikre utvikling og forbedring av tjenesten, god brukerservice, faglig kvalitet, forvaltningsmessig standard og etisk atferd
 • Utvikle den enkelte medarbeider, enhetens samlede kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 • Forbedre arbeidsprosesser, rutiner, kvalitetssystem og faglige policy og bidra til at enheten er hensiktsmessig organisert
 • Styre og rapportere på produksjon, faglig kvalitet og kompetanseutvikling for din avdeling med ansvar for at frister etterleves, kvalitetssikring og å rette avvik
 • Rapportere til virksomhetsleder og delta i virksomhetens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå ( Lang og relevant erfaring kan oppveie for utdanningskravet)
 • God kjennskap til plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter og hvordan man gjennom lovgivningen og arealplaner sikrer gode fysiske omgivelser
 • Bred og relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra byggebransjen og kjennskap til byggeprosessen er en fordel
 • Kunnskap om offentlig forvaltning
 • Ønskelig med interesse for arkitekturfaglige tema som byutvikling, arkitektur og bokvalitet
 • Meget god fremstillingsevne i norsk både muntlig og skriftlig

Vi søker deg som

 • Er engasjert og tydelig som leder
 • Har helhetsforståelse og er løsningsorientert innen rammen av en politisk styrt virksomhet
 • Er resultatorientert, strukturert og med evne til å prioritere og gjennomføre
 • Er nytenkende og ønsker å være med å prege utviklingen av faget og arbeidsmetodikken
 • Har gode evner til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Setter brukeren/innbyggeren i fokus og yter god service
 • Har god forståelse for grensesnittet mellom politikk og administrasjon
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Muligheten til å være med å påvirke morgendagens samfunn
 • Et av Norges beste fagmiljøer
 • Meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Samfunnsutvikling (ca 120 ansatte) er samlet i kontorlokaler på toppen av Trekanten kjøpesenter i Asker sentrum

Kontaktpersoner

Gudbrand Hasvold
Seksjonsleder byggesak
Telefonnummer: (+47) 995 82 822

Hvem er Asker kommune?

Kommunene Asker, Hurum og Røyken slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Asker skal gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.