Samfunnsplanleggere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I over 50 år har vi vært Norges største, private planleggingsmiljø. Akkurat nå er vi over 150 dedikerte planleggere rundt om i landet som daglig jobber med å finne gode, helhetlige og bærekraftige løsningene for våre byer og tettsteder.

Helt fra starten har samfunnsplanlegging vært et av kjerneområdene i Asplan Viaks virksomhet. Vi har opparbeidet oss solid kunnskap om samfunnsutviklingen og de rammebetingelser og utfordringer lokale og sentrale myndigheter står overfor. Gjennom erfaringer fra praktisk planarbeid, omfattende utredninger og analyser, FOU-prosjekt og evalueringer har vi vært med på å fremskaffe ny kunnskap om lovverk, myndighetsutøvelse og planprosesser. Dette gjør at vi har ledende kompetanse og posisjon på dette feltet. Vi opplever nå en økende etterspørsel innenfor samfunnsplanlegging og ønsker å styrke og videreutvikle fagmiljøet med nye medarbeidere.

Vi søker engasjerte medarbeidere med erfaring fra samfunnsplanlegging som ønsker å utvikle og være en del av vårt fagmiljø. Dette er stillinger med spennende utviklingsmuligheter for de rette søkerne.

Våre nøkkelpersoner innenfor dette feltet har i dag sitt kontorsted i Bergen og på Østlandet, men nye ansatte vil inngå i et nasjonalt fagnettverk og kan ha kontorsted ved alle våre kontorer i Norge.

 

Arbeidsoppgaver:

Prosessbistand og plan- og utredningsoppgaver knyttet til:

 • Kommunal og regional samfunnsplanlegging
 • Utvikling av effektive og velfungerende plansystem
 • Kobling av samfunnsplanlegging og arealplanlegging

En sentral del av arbeidsoppgavene vil være å underbygge og støtte det arbeidet som kommunene og regionene gjør av samfunnsplanlegging.

For søkere med rett kompetanse kan det også være oppgaver knyttet til utredninger, evalueringer og FoU-prosjekter innen fagfeltet.

 

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Du har erfaring fra overordnet styring og praktisk samfunnsplanplanlegging på kommunalt og/eller regionalt nivå.
 • Du kan lede og styre komplekse planprosesser
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner både internt og utadrettet
 • Løsningsorientert
 • Analytiske evner 

 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Tilgang til et interessant tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere over hele landet
 • Konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger og helseforsikring
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer 

 

Søknad og CV sendes inn via knappen "Søk på denne stillingen / Send søknad" 

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger