Samfunnsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I over 50 år har Asplan Viak vært et av Norges største, private planleggingsmiljø. Vi er 175 dedikerte planleggere rundt om i landet som daglig jobber med å finne gode, helhetlige og bærekraftige løsninger for våre omgivelser.

Siden tidlig på 60-tallet, har samfunnsplanlegging vært et av kjerneområdene i Asplan Viaks virksomhet. Vi har opparbeidet oss solid kunnskap om samfunnsutviklingen og de rammebetingelser og utfordringer lokale og sentrale myndigheter står overfor. Gjennom erfaringer fra praktisk planarbeid, omfattende utredninger og analyser, FOU-prosjekt og evalueringer har vi vært med på å fremskaffe ny kunnskap om lovverk, myndighetsutøvelse og planprosesser. Dette gjør at vi har et ledende kompetansemiljø og posisjon på dette feltet. Vi opplever nå en økende etterspørsel innenfor samfunnsplanlegging og ønsker å styrke og videreutvikle fagmiljøet med nye medarbeidere.

Vi søker primært kommuneplanleggere med erfaringer fra og interesse for arbeid med kommunal planstrategi, kommuneplanlegging med særlig vekt på kommuneplanens samfunnsdel og sammenhengene mellom samfunnsdel, tema- og sektorplanlegging og økonomiplanen.

Vi søker primært etter samfunnsplanlegger til Bergen, men flere kontorsteder kan være aktuelle.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosessbistand og prosjektledelse i plan- og utredningsoppgaver knyttet til kommunal og regional samfunnsplanlegging, utvikling av effektive og velfungerende plansystem og kobling av samfunnsplanlegging og arealplanlegging
 • Evalueringer og FoU-prosjekter innen fagfeltet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra høyskole/universitet
 • Solid erfaring fra overordnet styring og praktisk samfunnsplanplanlegging på kommunalt nivå.
 • Kan lede og styre komplekse planprosesser
 • Gode evner til samarbeid og utadrettet kommunikasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og strukturert 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Initiativrik og løsningsorientert 

Vi tilbyr

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
 • Dyktige og hyggelig kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie i tillegg til fri i arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer  

Søknad med CV, og referanser sendes via linken Send søknad.

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger