Samfunnsplanlegger Stavanger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak har i over 50 år vært Norges største, private planleggingsmiljø og har i disse årene vært tett involvert i et bredt spekter av samfunnsplanlegging. Planavdelingen i Asplan Viak består av 150 dedikerte medarbeidere.

Som fagmiljø er vi sammensatt av fagfolk med bakgrunn fra samfunnsøkonomi- og arealplanfag, arkitektur og landskapsarkitektur, samferdsel- og transportfag, natur- og kulturminnefag m.fl. Vi bidrar med tjenester innenfor tidligfase planlegging som visjonsprosesser og fysiske mulighetsstudier, tomteanalyser, transportanalyser og samfunnsanalyser. Vi leverer konsekvensutredninger innenfor så godt som alle fag, og vi utarbeider offentlige og private planer etter plan- og bygningsloven. I tilknytning til gjennomføringsfasen leverer vi også rådgivning innen utbyggingsavtaler.

Vi har nå behov for å styrke oss med flere motiverte og engasjerte kollegaer på vårt kontor i Stavanger/Bryne. Dette er en stilling med spennende utviklingsmuligheter for rette vedkommende. Du får god mulighet til å forme din egen arbeidssituasjon basert på interesser og kompetanse innenfor de rammer som avdelingen har.

I Asplan Viak er tverrfaglighet viktig. Du verdsetter og vet å utnytte kompetansen rundt deg, og du jobber godt i tverrfaglige team. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning knyttet til kommunal og regional areal- og samfunnsplanlegging
 • Det vil også være aktuelt med utredningsoppgaver og FoU prosjekter innen fagfeltet

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet
 • Erfaring fra overordnet styring og praktisk samfunnsplanlegging på regionalt eller kommunalt nivå
 • Kan administrere og styre kompliserte planprosesser fra ide til vedtatt plan
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner
 • Initiativrik
 • Løsningsorientert

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag
 • Faglig interessant miljø med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, helseforsikring
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie i tillegg til fri i arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer  

Kontorsted: Stavanger/Bryne, andre kontorsteder er også aktuelle.

Søknad, CV og vedlegg sendes inn via knappen Send søknad.

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger