Samfunnsengasjerte studenter til sommer internship i data science

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å jobbe med data engineering og avansert analyse for en av verdens beste velferdsstater? 
 
NAV leverer daglig tjenester og ytelser til store deler av befolkningen. Men NAV forvalter også helt unike data som kan legge til rette for sikrere og smidigere arbeidsprosesser, kaste lys over virksomheten og brukes til å utvikle bedre velferdstjenester.
 
Avdelingen IT Data & Innsikt søker summer interns som er nysgjerrige på å utforske NAVs ulike datakilder på nye måter. Avhengig av bakgrunn og interesser vil du få muligheten til å jobbe med å bygge data pipelines (tilrettelegging), maskinlæring, tekstanalyser og/eller komplekse datavisualiseringer. 

Du vil jobbe i et fremtidsrettet teknologisk landskap i et team som har stor frihet til å velge hva som er viktigst å jobbe med, og som vil sette av tid til kontinuerlig forbedring av ikke bare løsningen men også prosessene og verktøyene som benyttes.

Arbeidsoppgaver

Rollen som intern:

 • Din hovedrolle vil være som data scientist eller data engineer i et tverrfaglig team.
 • Du vil sammen med teamet utføre en utviklingsoppgave, med alle aktivitetene som hører dertil: kravforståelse, design, utvikling, test, dokumentasjon, deployment, og presentasjon av resultater.
 • Du vil delta inn i sesjoner hvor man prototyper nye løsningskonsepter sammen med en produkteier.

Kvalifikasjoner

 • Du er bachelor/master-student på ditt tredje eller fjerde år innen informatikk, fysikk, matematikk, statistikk, e.l. eller du har relevant praktisk erfaring.
 • Du må ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • Du må ha interesse for arbeid med komplekse data, herunder tilrettelegging, manipulering, og analyse.
 • Du må ha erfaring med minst ett av følgende verktøy, enten fra studier eller i praksis: Python, R, Javascript/React/d3.js.
 • Du må kunne vise til eksempler på kode du har skrevet, gjerne lagret i din egen brukerprofil på Gitlab, Github el.l.
 • Vi ønsker at du har erfaring med verktøy for numerisk beregning og modellering.
 • Vi ønsker at du har kjennskap til Jupyter.
 • Vi ønsker at du har kjennskap til fremgangsmåter for avansert dataanalyse og kunstig intelligens, herunder maskinlæring.

 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig sterk, nysgjerrig, og sulten på å lære.
 • Du jobber proaktivt og strukturert.
 • Du evner å sette komplekse problemstillinger i en helhetlig kontekst, samtidig som du løser konkrete oppgaver.
 • Du evner å omsette god problemforståelse til løsninger og kan formidle hele bildet til ulike målgrupper.
 • Du trives med å jobbe både i team og selvstendig

Vi tilbyr

 • et av Norges mest spennende miljø for data science, med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget
 • spennende oppgaver som vil utfordre deg faglig og produsere konkrete resultater som skaper verdi for NAV og for våre brukere
 • et godt sosialt miljø, med muligheter til å samles både som studentgjeng og i avdeling/team
 • faglig og sosialt program sammen med resten av sommerstudentene i NAV IT
 • stilling som førstekonsulent i stillingskode 1408, lønnsnivå kr 428 200 til kr 464 000

Kontaktpersoner

Cathrine Pihl Lyngstad
Kontorsjef data og innsikt
Telefonnummer: 924 56 014

Hvem er NAV?

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.