Samfunn og byutvikling søker nye gruppeledere!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sentrale trender og drivkrefter påvirker fremtidens byer, tettsteder og virksomheter!  Ønsker du å bidra til å planlegge for løsninger og tiltak som tar hensyn til raske samfunnsendringer og som bidrar til det grønne skiftet?  Norconsults divisjon for Samfunn og byutvikling har et kompetent og tverrfaglig team av engasjerte medarbeidere som alle jobber med utvikling av og tilrettelegging for bærekraftige samfunn og levende byer og tettsteder. Vi kombinerer sterk faglig kompetanse med kreativitet og begeistring fra idéfasen til utførelse.

Divisjonen er i sterk vekst og har store ambisjoner om videre vekst og utvikling.  For å være rustet for fremtiden trenger vi økt ledelseskapasitet og søker i den anledning etter gruppeledere for tre av våre avdelinger. 

Mobilitet og samfunn – gruppeleder Samfunnsutredning

Avdeling Mobilitet og samfunn består av ca. 20 medarbeidere fordelt på to faggrupper; Analyse og innsikt og Samfunnsutredning. Norconsult satser betydelig innen fremtidens transport og det grønne skiftet. Vi har flere pågående oppdrag som handler om hvordan vi kan bidra til å løse komplekse spørsmål knyttet til blant annet klima- og miljøutfordringene og den raske teknologiske utviklingen. Våre medarbeidere har god erfaring fra strategier, utredninger og analysearbeid og har variert fagbakgrunn, blant annet innen teknologi, transportmarkedet og samfunnsøkonomi.Vi søker en gruppeleder som har interesse for bærekraftige samfunn og som kan lede og utvikle vårt høyt kompetente og bredt orienterte fagmiljø innen samfunnsutredning.

Plan – to gruppeledere

Planavdeling består av ca. 20 planleggere med solid kompetanse og erfaring innen by- og arealplanlegging og konsekvensutredninger. Vi dekker hele spekteret innenfor plansystemet og jobber innenfor mange markedsområder. Store samferdsels- og infrastrukturprosjekter, gater og grønnstruktur, industri innenfor det grønne skiftet, bygg- og eiendomsprosjekter, tettstedsutvikling og komplekse reguleringsplaner i by er noe av det vi jobber med. Vi har stor tro på at tverrfaglig samarbeid og medvirkning er nøkkelen til å finne de gode bærekraftige løsningene, og sørger for at beslutninger om samfunnsutviklingen kan tas på et godt kunnskapsgrunnlag.

Avdelingen har hatt stor vekst de siste årene og vi deler den nå opp i to grupper. Vi søker derfor to gruppeledere som ønsker å bidra til videre utvikling av fagmiljøet og avdelingen.

Byutvikling – to gruppeledere

Norconsult har en egen byutviklingsavdeling med ca. 20 medarbeidere med ulik fagbakgrunn og sterkt engasjement for byutvikling. Vi har fokus på innovative areal- og mobilitetsløsninger, helsefremmende byutvikling, gjennomførbare bærekraftige løsninger og brukerinvolvering. Vi arbeider fra tidlig strategiutvikling for større områder for eksempel bærekrafts- og mobilitetsstrategier for private utviklere, fortettingsstrategier eller utvikling av plangrep til utarbeidelse av komplekse reguleringsplaner i by. Vi har også et solid fagmiljø innen gatebruk, bærekraftig mobilitet og bypakkesamarbeid som samarbeider tett sammen med øvrige avdelinger i norconsult og eksterne partnere. Nettopp tverrfagligheten kjennetegner denne avdelingen som jobber målrettet på tidligfase by- og tettstedsutvikling i tett samarbeid med øvrige avdelinger i divisjonen og i Norconsult.

Avdelingen er et nav for byutvikling i Norconsult og bidrar inn med kompetanse i prosjekter rundt om i både Norge og Danmark. Dette krever fremoverlente medarbeidere som ser muligheter, har mye initiativ, pågangsmot, og som brenner for by- og stedsutvikling i ett tverrfaglig miljø. Avdelingen har hatt stor vekst de siste årene og vi deler den nå opp i to grupper. Gruppeinndelingen er enda ikke avklart. Vi søker to gruppeledere som har en sterk fagbakgrunn innen byutvikling og som ønsker å bidra til å utvikle fagmiljøet og avdelingen videre.

Arbeidsoppgaver

Gruppelederne vil inngå i de respektive avdelingers lederteam og vil få ansvaret for den markedsmessige og faglige utviklingen innenfor de respektive områder. Dette er en spennende mulighet til å få være med på å videreutvikle et kompetent og konkurransedyktig fagmiljø med utgangspunkt i en allerede sterk markedsposisjon.

Personalledelse er en viktig del av oppgaven, og du vil få ansvar for en gruppe med rundt 10 medarbeidere.  Du forventes å kunne bidra aktivt til gruppens utvikling i samarbeid med avdelingsleder.

Det settes krav til meget sterk prosjektgjennomføringsevne samt aktivt bidrag i tilbudsarbeid og markedsrettet arbeid. Gode kommunikasjonsevner og bransjenettverk vil bli særskilt vektlagt.

Hos oss er det viktig at du:

 • Har universitets- eller høyskoleutdannelse (minimum 5 års relevant erfaring)
 • Har et godt driv og ikke er redd for å ta initiativ til forbedringsarbeid, markedskontakt og utvikling i avdelingen. 
 • Har et sterkt ønske om å bidra til faglig og personlig utvikling både hos deg selv og de rundt deg
 • Er kreativ og nysgjerrig
 • Er målrettet, strukturert, resultatorientert og villig til å ta ansvar
 • Har god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk
 • Ønsker å bidra sosialt på en avdeling med høy trivsel

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdragsledelse
 • Mulighet for kontorplass i Sandvika eller i nyoppussede lokaler på Telegrafen, midt i Oslo sentrum (Kongensgate 21).
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Kollegaer med et sterkt faglig engasjement og som som hjelper hverandre frem
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelse

Innsendelse av søknad:

Synes du dette lyder interessant? Ta gjerne kontakt med Thora Heieraas (direktør Samfunn og byutvikling) på tlf. 45401724 for nærmere informasjon.

Søknader vurderes fortløpende. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et medarbeider-eid rådgiverselskap, og våre 5 100 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Kontaktpersoner

Thora Heieraas
Avdelingsleder Hovedkontor
Telefonnummer: 45401724

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger