Samferdselsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fagområdet samferdsel jobber med fysisk planlegging i hele spennet fra overordna strategier for samferdselsutviklingen i kommunen og regionen, planlegging av konkrete tiltak knyttet til trafikksikkerhet og tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende, til faglig rådgivning i plan- og byggesaker.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offenliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlig.  

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk plan- og utviklingsarbeid knyttet til kommunens fysiske omgivelser innen samferdselsfeltet 
 • Stikkord mobilitet - spesielt tilrettelegging for syklende, gående, kollektivtrafikk, parkering, varelevering og biler 
 • Arbeidsoppgaver innen trafikksikkerhet, fremkommelighet, byrom og gatebruk
 • Faglig rådgivning i plan- og byggesaker
 • Svare opp henvendelser fra publikum
 • Saksforberedelse for politisk behandling.

Kvalifikasjoner

Utdanning: Utdanning på mastergradsnivå med fagbakgrunn som geograf, fysisk planlegger, vei/trafikkplanlegger, ingeniør eller tilsvarende relevant utdanning. Relevant erfaring kan erstatte formell utdannelse.

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Erfaring: En fordel med:

 • Erfaring fra rådgivende firma eller offentlig administrasjon innen fagfeltet
 • Kjennskap til Statens vegvesens håndbøker og kommunale normer

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta ansvar og arbeide både selvstendig og i team.
 • Initiativrik og løsningsorientert.
 • Forventer høy standard på ditt eget og andres arbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner og interesse for publikumskontakt.
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert med flere oppgaver samtidig

Vi tilbyr

Mulighet til å jobbe med spennende oppgaver i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø. 

 • Arbeidsplass sentralt i Drammen. 
 • En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser. 
 • Ledere som gir deg utviklingsmuligheter. 
 • Lønn: Etter avtale. 
 • Tiltredelse: Etter avtale.

Kontaktpersoner

Truls Rieger
Avdelingsleder Samferdsel vei- og park forvaltning
Mobil: 480 18 198

Hvem er Drammen kommune?

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.