Saksbehandler/utreder - brukerfinansiering og byvekstavtaler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter deg som har kompetanse og arbeidserfaring innen ett eller flere av områdene brukerfinansiering, transportøkonomi, veitransport og bypolitikk. Du er en engasjert medarbeider som ønsker å bidra til styring og strategi innenfor fagområdene brukerfinansiering og byvekstavtaler. Du vil ha et utstrakt samarbeid med andre enheter og med ledelsen i Statens vegvesen, samt Samferdselsdepartementet. 

Stillingen er fast, og du vil bli tilknyttet Strategienheten i Økonomi- og virksomhetsstyring i Vegdirektoratet. Seksjonen har blant annet ansvar for et bredt spekter av oppgaver knyttet til strategisk planlegging og styring i grensesnittet mellom departement og etat. Våre arbeidsområder er knyttet til bompengespørsmål, byvekstavtaler, Nasjonal transportplan, etatens langtidsprogram, internasjonal virksomhet og konseptvalgutredninger. Seksjonen består av 10 medarbeidere.

Strategi er organisatorisk plassert i Økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen i Vegdirektoratet - direkte underlagt vegdirektøren. Avdelingen består i tillegg av tre andre enheter: Økonomi, Mål og resultat og Kvalitet og sikkerhet.

Økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen skal være en støtte for vegdirektøren i virksomhetsstyringen av Statens vegvesen og i dialogen med Samferdselsdepartementet.

Arbeidssted er primært i Oslo, men også annet arbeidssted kan vurderes.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til brukerfinansiering og byvekstavtaler, men også noe inn mot samfunnsøkonomi, analyse og utredning.

Du vil særlig få ansvar for å

 • bistå vegdirektøren og Samferdselsdepartementet i spørsmål knyttet til brukerfinansiering, i veiprosjekter, bypakker og byvekstavtaler
 • ivareta kvalitetssikring og oversendelse av bompengeproposisjoner til departementet
 • gi innspill til statsbudsjett og rapportering, Nasjonal transportplan og langtidsprogrammet
 • håndtere strategiske spørsmål om bl.a. bompenger og byvekstavtaler i samarbeid med andre fagavdelinger i Statens vegvesen

Kvalifikasjonskrav

Du har masterutdanning fra universitet eller høgskole innen relevante fagområder. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Det er en fordel om du har kunnskap om og erfaring med brukerfinansiering og bypolitikk. Det er videre en fordel med erfaring fra styring i offentlig sektor. Arbeidsområdet krever at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi legger vekt på at du

 • har god rolleforståelse
 • har et sterkt faglig engasjement og tar initiativ
 • samarbeider og kommuniserer godt med andre
 • er god på detaljer, samtidig som du ivaretar helheten
 • er kvalitetsbevisst, har høy gjennomføringsevne og respekt for tidsfrister

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg oppgaver med mye ansvar som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i lokaler sentralt på Brynseng i Oslo
 • fleksitid og gode velferdsordninger med muligheter for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med fung. avdelingsdirektør Wenche Kirkeby på tlf. 907 52 901.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 15.08.2021. Har du spørsmål i forbindelse med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Wenche Kirkeby
Fung. avdelingsdirektør

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger