Saksbehandler/kundeveileder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en saksbehandler med interesse for offentlig forvaltning og god kundeservice.

Ved trafikkstasjonen i Flekkefjord er det ledig en fast 100% stilling. Stillingen vil omfatte saksbehandling og kundeveiledning på fagfeltene førerkort og kjøretøyregistrering.

Vi søker en ny medarbeider med erfaring fra saksbehandling og kundeveiledning, med interesse for offentlig forvaltning og gode evner til å sette seg inn i lover og forskrifter.

Administrativt vil stillingen knyttes til Flekkefjord trafikkstasjon, men det må påregnes å jobbe ved Mandal trafikkstasjon de dagene det er stengt i Flekkefjord. Arbeid på trafikkstasjonen i Kristiansand kan forekomme.  

Statens vegvesen er inne i en omfattende omstillingsprosess, hvor de ulike fagområdene innenfor trafikant og kjøretøyområdet skal omstruktureres fra 2020. En slik prosess vil kunne påvirke både tjenestestruktur og oppgavesammensetning ved dagens trafikkstasjoner og sammensetning vil bli endelig avklart i ny organisasjon. Ved Flekkefjord trafikkstasjon skal man videreføre ulike merkantile tjenester for å dekke behovet i denne delen av landet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i all hovedsak er rettet mot publikum – saksbehandling og veiledning av kunder. Både de som oppsøker oss på trafikkstasjonen og de som henvender seg på mail og telefon eller via andre kanaler. 

 • Saksbehandling i skranke av førerkortsaker og registrering av kjøretøy.
 • Besvare og informere våre kunder ved spørsmål om de to fagfeltene.
 • Saksbehandling på høyere nivå på fagfeltene
 • Forefallende oppgaver knyttet til drift av trafikkstasjonen, dette kan være varebestilling, regnskapsføring, fakturabehandling osv.

Kvalifikasjoner

Utdanning fra høyskole med relevante fag, min. 2 år. Relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

 • Erfaring fra offentlig saksbehandling vil være en fordel.
 • Svært gode norskkunnskaper, må også beherske engelsk både muntlig og skriftlig.
 • Bør ha gode datakunnskaper og evner til å sette ser inn i nye systemer.
 • Førerkort klasse B 

Som kundeveileder og saksbehandler er det viktig at du er:

 • God til å kommunisere, både muntlig og skriftlig
 • Lærevillig og nysgjerrig
 • Flink til å lese deg opp og sette ut i praksis endringer som kommer i lovverk og forskrifter
 • En god bidragsyter i det sosiale miljøet og har gode samarbeidsevner
 • Initiativrik, effektiv og med evne til å jobbe selvstendig

Vi kan tilby

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Trivelige kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Oppsparing av fleksitid som kan avspaseres etter avtale
 • En fadder som har ansvar for at du får opplæring og blir godt kjent
 • Interne kurs på fagområdene.

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

For spørsmål om stillingen ta kontakt med fungerende leder merkantil enhet i Agder, Guri Rokkones på telefon 99124381.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger