Saksbehandler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR har ansvar for trafikkstyring, informasjon til reisende og kundehenvendelser, kapasitetsfordeling og har kundeansvar for person- og godstogoperatørene.

Kundesenteret er organisering i Kunde og trafikkinformasjon (KTI) i divisjonen. Kundesenteret i Drammen har ansvaret for publikumshenvendelser. Blant annet håndteres spørsmål om apper, parkering, stasjonsaktiviteter, ruteinformasjon, strekninger, bagasje, vedlikehold, priser, erstatningskrav, vegetasjonskontroll og assistanse for de med redusert mobilitet.

Åpningstiden på kundesenteret er for tiden kl. 08.00 til 19.00 mandag til fredag, helger og helligdager kl. 09.00-15.00. Vi er fire ansatte og holder til i lyse og fine lokaler i administrasjonsbygget på Drammen stasjon.

Vi har ledig 100% fast stilling med arbeidsstid dag, kveld- og helgevakter.

Arbeidsoppgaver

 • Registrere og følge opp alle kundehenvendelser og sørge for at disse blir besvart
 • Følge opp at avdelinger internt i Bane NOR gjennomfører tiltak som er lovet kundene
 • Rapportering
 • Ivareta henvendelser om assistansetjeneste for kunder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med høyskoleutdanning
 • Erfaring fra arbeid med service- og kundebehandling
 • Erfaring fra saksbehandling er en fordel
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlige egenskaper vektlegges

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som arbeider systematisk og strukturert, er serviceorientert og har evne til å tenke helhetlig
 • Videre legger vi vekt på at du kommuniserer og samarbeider godt
 • Personlige egenskaper vektlegges høyt

Kontaktpersoner

Kamal Kamboj
Telefonnummer: (+47) 90696223

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon