Saksbehandler - Tilsyn

Stillingsbeskrivelse

Saksbehander - Kjøretøy

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet.

Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Om Tilsynsseksjonen

I Region sør er det ledig stilling som saksbehandler ved tilsynsseksjonen i Trafikant- og kjøretøyavdelingen. Tilsynsseksjonen består p.t av 11 medarbeidere, og er delt inn i to fagområder, trafikant- og kjøretøy.

Statens vegvesens rolle som tilsynsorgan overfor verksteder, kontrollorgan og trafikkskoler er begrunnet i hensynet til trafikksikkerheten, samt å sikre at konkurransen skjer på like vilkår og at forbrukerne sine rettigheter blir ivaretatt.

Vi søker etter en dyktig medarbeider til fagområdet kjøretøy. Arbeidsstedet er for tiden Drammen trafikkstasjon. Den som tilsettes må påregne en del reisevirksomhet i regionen.

Arbeidsoppgaver

 • Generell saksbehandling
 • Godkjenning og tilsyn med alle typer kjøretøyverksteder og kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll.
 • Saksbehandling rettet mot verkstedbransjen.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år innen tekniske/mekaniske fag
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor fagfeltet, særlig teknisk erfaring med tunge kjøretøy, kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Det er en fordel med erfaring fra kjøretøyteknisk arbeid på tunge kjøretøy og kjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandling.
 • Minimum førerkort kl. B. Vilkårene for å kunne erverve førerrett for tunge kjøretøy må være tilstede.
 • Den som tilsettes, må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi legger vekt på at du har

 • Gode kommunikasjons- og skriveevner
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert etter gjeldende regelverk
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Evne til å bidra positivt til et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Påvirkningsmuligheter i en samfunnsnyttig etat
 • Muligheten til å arbeide i et spennende tverrfaglig miljø med bruk av moderne teknologi og hjelpemidler
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens Pensjonskasse
 • Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Nærmere informasjon om stillingen

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for 

Kontaktpersoner

Einar Eskilt
seksjonsleder
Telefonnummer: 909 91411

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger