Saksbehandler plan og utvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Herøy kommune søker en saksbehandler i 100 % stilling med erfaring fra saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Beskrivelse avdeling og stilling

Teknisk enhet i Herøy kommune består av Teknikk og miljø, Herøy drift og Herøy havnevesen. Enheten har 11 ansatte, og ledes av kommunalleder 3. Herøy havnevesen er en nyopprettet enhet med ansvar for drift og forvaltning av Herøy havnedistrikt.

Vi ønsker oss en initiativrik og dyktig medarbeider som i hovedsak skal jobbe med saksbehandling og prosjektarbeid, og bidra i løsningen av kommunes oppgaver som myndighet innen enhetens ansvarsområde. Stillingen som saksbehandler plan og forvaltning er nyopprettet og er direkte underlagt Kommunalleder 3.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter plan og bygningsloven med hovedvekt på plansaker og delingssaker
 • Saksbehandling knyttet til akvakulturanlegg
 • Ansvar for kommunes planregister
 • Saksbehandling knyttet til lov om havner og farvann
 • Drift og forvaltning av kommunale kaianlegg
 • Andre relevante oppgaver må kunne påregnes.

Krav til kompetanse

Kvalifikasjoner: 

 • Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innen relevant fagområde.
 • Kunnskap om plan- og bygningsloven og forvaltningsloven
 • Gode datakunnskaper.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Andre ønskede kvalifikasjoner: 

 • Evne til å jobbe i team og skape engasjement, ta initiativ samt være løsningsorientert.
 • Servicerettet holdning.
 • Være bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Kunne jobbe selvstendig og ha gode samarbeidsevner.
 • GIS-kompetanse og erfaring med bruk av GISLINE
 • Førerkort klasse BE.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver i et trivelig og godt arbeidsmiljø.
 • Fleksitidsordning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale.
 • Barnehageplass.
 • Bilordning
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig ved tilflytting til kommunen

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Søkere må være villig til å gjennomføre kurs/utdanning ved behov.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via kommunes hjemmeside

Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.

Kontaktpersoner

Jan Sigurd Pettersen
kommunalleder 3
Telefonnummer: 75 06 81 02

Hvem er Herøy kommune?

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1750 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god  kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.