Saksbehandler-Miljørettet helsevern

Avd. Helsetjenester. Vikariat 100 % stilling i 6 mnd.

Stillingsbeskrivelse

Grunnet akutt langvarig fravær lyses det ut et vikariat i Miljørettet helsevern. Stillingen innbefatter saksbehandling, tilsyn, innbyggerkontakt og rådgiving. 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk utdanning på bachelornivå, ingeniør eller lignende
 • Relevant erfaring fra arbeid innen Miljørettet helsevern i offentlig virksomhet
 • Relevant saksbehandlererfaring fra kommune og god kjennskap/erfaring med forskrift om Miljørettet Helsevern.
 • Må kunne bruke dataverktøy i arbeidet
 • Beherske norsk språk, ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Arbeidsoppgaver/fagområder:

 • Saksbehandling hjemlet i forskrift om Miljørettet helsevern og folkehelseloven, blant annet støysaker 
 • Tilsynsoppgaver overfor skoler, barnehager, institusjoner og andre virksomheter som er omfattet av forskrift om miljørettet helsevern og folkehelseloven. 
 • Rådgivning og befaring innen fagfeltet Miljørettet helsevern

Vi søker deg som:

 • Er initiativrik og kan samarbeide tverrfaglig og jobbe selvstendig
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en kommune med engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning 
 • Oppstart etter avtale

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Du bør kunne disponere egen bil til tjenestekjøring.

Kontaktpersoner

Anne Marit Hegge
Mellomleder
Sigrid Helene Ryg Helgebostad
Assisterende kommuneoverlege

Hvem er Asker kommune?

Kommunene Asker, Hurum og Røyken slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Asker skal gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.