Saksbehandler forvaltning

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å bidra til fremtidas jernbane?

Teknisk operativ støtte er en avdeling i Område Vest som leverer blant annet faglig bistand til banesjefene og prosjekter på alle banestrekninger. I denne avdelingen er det en ledig stilling som saksbehandler forvaltning.

Stillingen rapporterer til leder Teknisk operativ støtte, og inngår i avdelingens tverrfaglige team.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av dispensasjonssaker og nabovarsel etter plan og bygningsloven
 • Saksbehandling i henhold til jernbaneloven
 • Oppfølging av aktiviteter som planlegges utført nær trafikkert spor
 • Rådgivning og variert saksbehandling innen avdelingens fagfelter
 • Kontakt med grunneiere og rettighetsinnehavere
 • Kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter
 • Håndtere generelle forvaltningsoppgaverNoe reiseaktivitet må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor eller mastergrad innen relevante fagområder
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling og arbeid med plan og bygningsloven er en fordel
 • Kjennskap til jernbanefag er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på bokmål og nynorsk

  Bane NOR samarbeider med et eksternt selskap for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Deg vi søker har en ryddig, strukturert og systematisk arbeidsform. Du har gode samarbeidsevner, du tar initiativ og du jobber selvstendig og effektivt.Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og vil få arbeide i en bedrift som uftører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.
 • I tillegg kan vi tilby:
  • Et godt arbeidsmiljø
  • Personalbillett med NSBs tog
  • Forsikrings og pensjonsordning


  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Tony Dæmring
Områdedirektør
Telefonnummer: Mob. 916 66 157
Tor Olav Eriksen
Telefonnummer: Mob. 916 56 157

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon