Saksbehandler for ulovlighetsoppfølging og tilsyn

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Planseksjonen har 28 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Virksomheten har ansvaret for reguleringsplaner, bygge- og delesaker, kommunens kartverk, arbeid etter matrikkelloven, samt kontroll/oppfølging av alle private avløpsanlegg i ti kommuner (eget vertskommunekontor). Virksomheten har et bredt fagmiljø og står foran mange og interessante oppgaver. 

Det ligger et stort ansvar i det å være med på å forme samfunnet, noe som vil ha betydning for fremtidige generasjoner. I planseksjonen møter du utfordringer på alle nivåer. Hvis du vil være med på å utvikle Lier kommune, er denne stillingen kanskje noe for deg.

Vi har valgt å organisere tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven slik at hovedansvaret for dette ligger hos en person. Selv om hovedansvaret for oppfølgingen ligger hos vedkommende, gjøres arbeidet i nært samarbeid med øvrige saksbehandlere på avdelingen. Stillingen innebærer også samarbeid med andre avdelinger i kommunen og andre offentlige etater. 

Stillingen medfører mye oppsøkende virksomhet og kundekontakt i vanskelige saker (ulovlighetsoppfølging), og man må være i stand til å takle utfordringene dette medfører på en god måte. Arbeid med tilsyn innebærer også mye kontakt med profesjonelle firmaer i byggebransjen.

Arbeidsoppgaver

 • Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven.
 • Tilsyn etter plan- og bygningsloven.
 • Utarbeide og videreutvikle eksisterende rutiner innenfor ansvarsområdet.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk utdannelse på mastergradsnivå, relevant teknisk utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå eller teknisk fagskole med relevant erfaring.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk, med fokus på å kunne formulere vanskelige tilbakemeldinger på en måte innbyggerne forstår.
 • Disponerer egen bil.
 • Det er en fordel med erfaring innenfor fagområdet eller erfaring med tilsynsarbeid innenfor andre fagområder, men også andre oppfordres til å søke.

Egenskaper

 • Samarbeidsvillig og fleksibel.
 • God til å arbeide selvstendig og systematisk.
 • God til å ta vanskelige avgjørelser.
 • Godt humør
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver i en kommune i vekst.
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger
 • Kjøregodtgjørelse etter statens satser for bruk av egen bil i arbeidet.
 • Muligheter til å utforme din egen arbeidsdag og fleksibel arbeidstid.
 • Uformelt arbeidsmiljø med mye humor.
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Andre opplysningerI Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Kontaktpersoner

Gro Bråthen
Fagansvarlig
Telefonnummer: (+47) 918 80 104
Thorgeir Bjerknes
Plansjef
Telefonnummer: (+47) 959 82 256

Hvem er Lier kommune?

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 26 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!