Saksbehandler for arealplanlegging og byggesaker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ørland kommune har ledig 100% stilling på avdeling for Plan og forvaltning. Avdelingen har 7 ansatte med forskjellige fagbakgrunner og kompetanse. Fra 2020 vil Ørland og Bjugn kommuner bli slått sammen og fagmiljøet vil bli større. Stillingen inngår i den fremtidig avdeling som vil jobbe med samfunnsutvikling, planlegging og offentlig forvaltning i den nye vekstkommunen.

Arbeidsoppgaver

 • Byggesak og tilsynsoppgaver
 • Behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven
 • Utarbeidelse og saksbehandling av reguleringsplaner
 • Veiledning og utredning i forbindelse med kommuneplanlegging

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå. Søkere uten høyere utdanning men med god realkompetanse fra praksis i faget kan også komme i betraktning
 • Erfaring fra arealplanlegging eller byggesaksbehandling, og god innsikt i kommunens oppgaver og ansvar etter plan- og bygningsloven
 • Kompetanse innen et eller flere av områdene jus, arkitektur, landskapsarkitektur eller byggteknikk

Personlige egenskaper

 • Samhandlende, offensiv, lærende og ansvarlig
 • Kan arbeide selvstendig og systematisk

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold med interesante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et utfordrende og trivelig arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning og fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale 

Kontaktpersoner

Thomas Engen
Enhetsleder plan og forvaltning
Telefonnummer: 92644492

Hvem er Ørland kommune?

Ørland er en kommune i sterk vekst med vel 5300 innbyggere. Kystbyen Brekstad er et regionalt sentrum for handel og kommunikasjon.  Vi har 8 daglige båtavganger med reisetid under 1 time fra/til Trondheim.  Kommunen tilbyr et rikt og variert tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv. Alt innen gang og sykkelavstand. Vi satser på bolyst, du velger selv om du vil bo urbant eller landlig. Les mer her