Saksbehandler dispensasjoner

Stillingsbeskrivelse

Saksbehandler dispensasjonsbehandling for spesialtransport

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og

setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Om stillingen

Vi søker ny kollega Vegavdeling Buskerud, seksjon for plan og forvaltning Buskerud til å arbeide med dispensasjonsbehandling for spesialtransporter.

Har du erfaring innen dispensasjonsbehandling for spesialtransport og/eller spesialtransport og har lyst til å jobbe i ett spennende fagmiljø kan dette være stillingen for deg.

Vi søker deg som er strukturert, utadvendt, effektiv og som liker å jobbe tett med interne kolleger, kommuner og eksterne aktører. Du bør også sette pris på en arbeidsplass med høyt tempo, da vi i perioder har veldig mye å gjøre.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Dine primære oppgaver vil være saksbehandling av dispensasjonssøknader for spesialtransport for tiden i region sør som omfatter fylkene Aust Agder, Vest Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Videre vil den ansatte jobbe med å svare på diverse spørsmål internt og eksternt om fagfeltet. Det vil være viktig å kunne ha et helhetlig og overordnet blikk, kunne samarbeide godt og å kunne jobbe strukturert. Den ansatte vil jobbe tett med både internt ansatte, kommuner og eksterne aktører.  Stillingen vil kreve stor grad av selvstendighet, og evnen til å selv ta initiativ.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling av innkomne dispensasjonssøknader
 • Rådgiving mot utbyggingsprosjekt, kommuner og transportører og Statens vegvesen sin utekontrollvirksomhet
 • Befaringer sammen med prosjekt, transportør eller kommune for å finne de beste løsningene ved transportbehov som krev dispensasjon fra lov og forskrifter
 • Delta i samarbeidsmøte med politiet
 • Koordinere eget arbeid med de deler i Statens vegvesen Region sør som har ansvaret for å organisere selve følgetransporttjenesten
 • Saksbehandle klagesaker før ev. oversending til Vegdirektoratet for ankebehandling
 • Bidra faglig i forbindelse med regionale fellesmøte for alle som arbeider med dispensasjoner og følgjetransport. 
 • Stillingen er for tiden organisatorisk plassert i Seksjon for plan og forvaltning, som er en del av Vegavdelingen i Buskerud. Seksjonen har per dags dato 23 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Arbeidsplassen din vil være i Drammen.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra universitet eller høgskole, min 3 år innen relevant fagkrets.
 • For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Det er en fordel med kjennskap til spesialtransport og dets muligheter for riktig kombinasjoner for å laste innenfor regelverk.
 • Kunnskap og forståelse for gjeldende regelverk.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Søkere må minimum inneha førerkort for motorvogn klasse B.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker oss en kollega som:

 • Samarbeider godt og liker å dele kunnskap med andre
 • Tar initiativ, jobber selvstendig, er strukturert, og utadvendt
 • Vil lære mer, og utvikle sin egen fagkompetanse
 • Du har stort engasjement, gode strukturer, og er lysten på en aktiv og variert arbeidshverdag.

Vi kan tilby:

 • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse)
 • Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Nærmere opplysninger om stillingen

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Anders Hagerup
Seksjonslede
Telefonnummer: +47 91 39 20 63

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger