Saksbehandler byggesak – 100% fast stilling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ski kommune er inne i en stor og spennende utvikling, bl.a. som følge av utbyggingen av Follobanen med nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski. For å møte denne utviklingen er det vedtatt ny områdereguleringsplan for Ski sentrum, parallelt med planer for Ski øst, Ski vest og nytt sentrumsområde på Langhus. Planene åpner for en omfattende vekst og gir grunnlag for en urban utvikling av Ski by. Byggesaksavdelingen vil være sentral i denne utviklingen, og det er lagt opp til et tett samarbeid med planavdelingen. 

Til avdeling for byggesak søker vi en person som ønsker å være med på den videre utviklingen av Ski. Du vil bli saksbehandler i en avdeling med engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Du vil være med på å videreutvikle et fagmiljø som har profesjonalitet, pålitelighet, kvalitet og service som mål. Virksomheten har også som mål å utvikle samarbeidet mellom byggesak og plan ytterligere. 

Avdelingen har ansvar for byggesaksbehandling, tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven. I tillegg har avdelingen ansvar for forvaltning av forurensningsloven. Ski kommune er vertskommune for Follo Byggetilsyn. 

 

Arbeidsoppgaver

 • behandle byggesaker 
 • kundebehandling, informasjon 
 • betjene avdelingens servicekontor 
 • kvalitetssikring, rutinearbeid 
 • tilsyn etter plan- og bygningsloven 
 • ulovlighetsoppfølging 
 • klagebehandling

 

Kvalifikasjoner

 • utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innen relevant fagområde, fortrinnsvis ingeniør, arkitekt eller jurist. Høy realkompetanse kan oppveie for formalkompetanse. 
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 
 • gode samarbeidsevner 
 • engasjert og løsningsorientert 
 • god kjennskap til plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk 
 • erfaring med saksbehandling etter plan- og bygningsloven vil bli vektlagt

 

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har interesse og entusiasme for fagområdet plan- og byggesak. 
 • Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk, være samarbeidsorientert, vise besluttsomhet og stor grad av serviceinnstilling til innbyggere og medarbeidere. 
 • Vi ønsker en person som er initiativrik og analytisk og som evner å omsette dette i handling.

 

Vi tilbyr

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver 
 • et stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø 
 • gode utviklingsmuligheter/stipendordning 
 • gode pensjonsordninger 
 • Ski kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) 
 • Lønn: etter avtale/Ski kommunes lønnsspenn 

 

Tiltredelse snarest mulig. 

Attester og vitnemål tas med til evt. intervju. 

Kun elektronisk søknad via lenke mottas.

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

Kontaktpersoner

Hans Vestre
Virksomhetsleder
Kjell-Ivar Moland
Avdelingsleder

Hvem er Ski kommune?

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter.