Saksbehandler anmodende myndighet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har behov for å styrke vår bemanning innenfor anmodende myndighet på vårt landsdekkende Ansattsenter som i dag leverer tjenester innenfor lønn, reise, personaladministrasjon, tidsregistrering, anmodende myndighet og refusjoner.

Alle ansatte i Forsvarsbygg og ansatte i firmaer som skal jobbe for Forsvarsbygg må sikkerhetsklareres. Anmodende myndighet arbeider med kvalitetssikring av personopplysningsblanketter som skal sendes til Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA), Oppgavene vil i stor grad innebære kontakt med eksterne firmaer og internt med ledere i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for at prosessen med klarering av personell gjennomføres på en effektiv måte og at personelladministrasjon utføres i henhold til rutiner og avtalte leveranser.
 • Motta og håndtere henvendelser på service desk
 • Motta og kontrollere personopplysningsblankett (POB)
 • Journalføre utgående og inngående dokumenter til/fra Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) i journal på FIS-basis
 • Videresende klareringsbevis til sikkerhetskontakt/firma
 • Rådgivere for ledere/prosjektledere/firmaer i klareringssaker
 • Oppgaver innen personaladministrasjon og lønn

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • Dokumenterte IKT-kunnskaper innen støtteverktøy og MS-produkter
 • Må kunne klareres for Hemmelig

Ønskelig med:

 • Kjennskap til Agresso eller tilsvarende personalsystem
 • Erfaring med arbeid på FIS-basis
 • Relevant erfaring fra arbeidsområdet

Personlige egenskaper

 • Strukturert, nøyaktig og systematisk
 • Serviceorientert
 • Tar ansvar og initiativ
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent (kode 1408) fra kr. 442 400 til kr. 544 400. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Randi Jørgensen
Telefonnummer: (+47) 913 06 343

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger