Saksbehandler - Ålesund

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Kjøretøyavdelingen har ansvar for registering og oppfølging av kjøretøy i Kjøretøyregisteret inkludert kontroll av ombygginger av nye og brukte kjøretøy med tilhørende saksbehandling. Avdelingen betjener teknisk svartjeneste, og deltar i kontroll av verneutstyr samt øvrig kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår.

Kjøretøyseksjonen i Midt (Møre og Romsdal og Trøndelag) har ledig stilling som ingeniør/bilingeniør med kontorsted Ålesund.

For stillingen gjelder forvaltning av lov og forskrift i direkte dialog med våre brukere. Vi søker derfor etter bilingeniør, som trives med kundekontakt og som ønsker personlig utvikling, samt ser det som en positiv utfordring å kombinere saksbehandling i myndighetsrollen med tjenesteyting.

Kjøretøyseksjonen i Midt har 27 stillinger som er fordelt på 7 trafikkstasjoner. Seksjonen drifter 10 trafikkstasjoner.

Det må påregnes arbeid ved de andre trafikkstasjonene samt noe forskjøvet arbeidstid i forbindelse med utekontroll.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innbefatter oppgaver som:

 • Drive saksbehandling innenfor regelverkets rammer
 • Bidra innenfor klagesaksbehandling
 • Holde seg oppdatert på gjeldende regelverk.
 • Veilederrolle i komplekse saker/regelverk.
 • Kontroll av dokumentasjon og styrkeberegninger m.m. opp mot gjeldende krav.   
 • Kontroll av verneutstyr og tekniske kontroller av kjøretøy langs veg.
 • Kontroll av kjøretøy i kontrollhall med tilhørende saksbehandling.

Det kan også etter hvert være mulighet for å inngå i Statens vegvesen sin ulykkes-gruppe som driver med undersøkelser og analyse av alvorlig trafikkulykker.

En del av kontrollarbeidet gjennomføres i samarbeid med Politi, Toll, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.

Andre arbeidsoppgaver kan pålegges etter behov.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves minimum 3-årig utdannelse fra høyskole/universitet innenfor relevant fagområde. Vi vektlegger bilteknisk bakgrunn.  Bilinteresse og kjennskap til regelverk knytet til kjøretøyfaget vil være en fordel.

Etter ansettelse, er det krav om gjennomføring av etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.

Du må ha førerkort klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene. Det er ønskelig med førerkort i klassene CE og DE.

Det er krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Personlige egenskaper

Du må kommunisere godt med ulike type mennesker. Du må like kundebehandling og evne det å finne god balanse mellom å utøve en myndighetsrolle og inneha en rolig og trygg fremtoning i møte med mennesker. Du samarbeider godt, og vet hva det vil si å være en god lagspiller. Du jobber ryddig og strukturert, og tar et etisk ansvar for å gjøre jobben din på en god måte. Bidrar du i tillegg til et godt arbeidsmiljø og er godt over middels bilinteressert, er du nøyaktig den vi ser etter!

Det forutsettes plettfri vandel.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med kontorsjef Sverre Nybø Bigseth på tlf. 90917856

Vi ber om at du vedlegger vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, men husk også å benytte malen i Jobbnorge for å registrere utdanning og yrkeserfaring.

Kontaktpersoner

Sverre Nybø Bigseth
Kontorsjef
Mobil: 90917856

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger