Russlandsanalytiker i det digitale rom

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Ved Etterretningstjenesten er det ledig fast stilling som analytiker (rådgiver) i Avdeling for nettverksoperasjoner. 

Arbeidsoppgaver

Ønsker du å bidra til at norske myndigheter får rettidig, pålitelig og relevant kunnskap om Russland? Er du nysgjerrig og analytisk, med øye for både detaljer og det store bildet? Har du interesse for russisk politikk og samfunn, og gode russiskkunnskaper? Følger du med på teknologitrender og liker å jobbe med ulike dataverktøy? Da kan du være den rette kandidaten for oss.

Som analytiker i det digitale rom vil dine hovedoppgaver være målsøking, innhenting, analyse og rapportering som vil utgjøre grunnlag for Etterretningstjenestens vurderinger og leveranser til nasjonale beslutningstakere.

Stillingen byr på spennende oppgaver innen tekniske innhentingsdisipliner i rask utvikling. Du vil bli en del av et kompetent fagmiljø preget av samarbeid og gjensidig støtte.  

Kvalifikasjoner

Det kreves:

  • Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor samfunnsvitenskapelige, humanistiske eller naturvitenskaplige fag. I særskilte tilfeller kan relevant erfaring/utvist realkompetanse kompensere for krav til formell utdanning ut over to år ved universitet/høyskole.
  • Språkkunnskaper tilsvarende bachelorgrad i russisk.

Ønskelig:

  • Mastergrad eller tilsvarende i russisk språk eller statsvitenskap. 

Særskilte krav:

  • Søkerne må tilfredstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan ha norsk statsborgerskap ved tilsetting.
  • Det kreves meget gode språkkunnskaper i engelsk. Stillingen er underlagt beordringsplikt jf. Forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl. B. Den kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav tilknyttet beordringsplikten.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som evne til nytenkning, fleksibilitet, gjennomføringsevne, analytisk evne, samt samarbeids- og kommunikasjonsevner vil vektlegges ved tilsetting. 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver (kode 1434) i lønnstrinn 62-70/kr 552 800 – 640 200 brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse

Kontaktpersoner

For faglige spørsmål om stillingen
Telefonnummer: 23 09 44 71

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger