Russiskspråklig analytiker i det digitale rom

Analytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. juni, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens visjon er å «bidra til norske myndigheters beslutningsgrunnlag med rettidig, pålitelig og relevant kunnskap om verden rundt oss.» Ønsker du å bidra til nettopp dette?

Har du gode kunnskaper innen russisk, er nysgjerrig, analytisk, er opptatt av internasjonale forhold, samtidig som du trives med å jobbe med analyseverktøy og teknologi? Da kan du være den rette kandidaten for oss.

Som russiskspråklig analytiker i det digitale rom vil dine hovedoppgaver være å gjennomføre analyse, bearbeiding og rapportering av innsamlet materiale innen seksjonens ansvarsområder. Rapportene bidrar inn som viktig elementer i det totale grunnlaget for Etterretningstjenestens vurderinger og leveranser som går til nasjonale beslutningstakere.

Stillingen byr på spennende oppgaver i et dynamisk miljø. Du vil arbeide med informasjon knyttet til flere av seksjonens prioriteringsområder og vil dermed ha et spennende arbeidsfelt som går på tvers av etablerte porteføljer. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i etterretningsproduksjon og målutvikling samt faglig oppfølging av produksjon innen ansvarsområdet, herunder utarbeide spesialrapporter og holde faglige orienteringer
 • Bidra til å vedlikeholde og videreutvikle seksjonens produkter, metoder og verktøy relatert til etterretningsproduksjon innen ansvarsområdet samt gi opplæring og erfaringsoverføring internt
 • Gi råd innen ansvarsområdet 

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad tilsvarende med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Meget gode muntlige og skriftlige kunnskaper innen russisk språk
 • Erfaring i etterretningsproduksjon og rapportering

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad tilsvarende med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad
 • Relevant e-faglig operativ tjeneste, herunder gjennomført nasjonale etterretningskurs
 • Kjennskap til eller erfaring fra Forsvaret
 • Erfaring fra internasjonal tjeneste, fortrinnsvis fra militære operasjoner eller annet internasjonalt arbeid relatert til konflikt- eller kriseområde

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ser etter en person som har gode samarbeidsevner, god vurderingsevne og gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner. 

Vi tilbyr

 • Stilling: Rådgiver (kode 1434)
 • Lønn: Lønnstrinn 62-70 / kr 555 800-643 000, henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønnen fastsettes innenfor spennet avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes pliktig 2% til Statens pensjonskasse.
 • Arbeidssted: Oslo

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 19 63

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger