Røde Kors søker MS Dynamics utvikler som systemansvarlig for CRM

IT Arkitekt, CRM

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bruke din profesjonelle kompetanse og ditt engasjement til å bidra til videreutviklingen av verdens største internasjonale humanitære organisasjon? Som CRM ansvarlig / utvikler i Norges Røde Kors vil du spille en nøkkelrolle med det tekniske eierskapet til vårt hovedverktøy for å understøtte våre frivilliges arbeid. Våre ca. 43.000 frivillige har stort behov for effektive og brukervennlige digitale verktøy som hjelper dem med å organisere sitt eget eller andre frivilliges engasjement i Røde Kors, for å kunne bruke mest mulig tid på det humanitære arbeidet.

Vår CRM løsning er idag On-Prem Microsoft Dynamics 2016, og det blir din oppgave å modernisere (Saas?) og videreutvikle denne plattformen.

Vi søker deg som elsker å kode, er god til å sette deg inn i nye ting, har god helhetsforståelse for CRM-utvikling og er høyt motivert for å utvikle deg videre sammen med oss. Du liker å løse både små og store problemstillinger, og er ikke redd for ansvar. Du kommer gjerne fra en lignende rolle.

IKT Enheten består av om lag 18 dyktige medarbeidere og har ansvaret for all IT i Røde Kors. Det er en omfattende portefølje, hvor MS Dynamics, O365, Visma Bluegarden, Unit4 Business World og Service Now står sentralt. Mitt Røde Kors, som er en egenutviklet løsning, skal kobles tett mot flere av disse applikasjonene. IKT skal først og fremst bidra til løsninger som gjør det lett å være bruker, men også drive prosesser som gjør at frivillige, delegater og ansatte ser muligheter for å effektivisere og automatisere arbeid gjennom teknologi. Vi skal bruke innovative metoder for å få til løsninger, og tørre å teste, feile og lære hele tiden.

Søknader blir evaluert fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Som CRM ansvarlig vil du ha helhetlig ansvar for utvikling og arkitektur av vår CRM løsning.
 • Konfigurasjon og funksjonsoppsett av Microsoft Dynamics CRM. Du vil jobbe med alt fra forretningsprosesser, CRM løsningsarkitektur, funksjonell CRM design og konfigurasjon, datamodellering, integrasjon, test, kursing og utrulling.
 • Ansvar for oppfølging av (innleide og eksterne) utviklingsressurser på disse systemene

Kvalifikasjoner

 • Har erfaring som løsningsarkitekt og utvikler på Dynamics CRM plattformen (alternativt Salesforce, Sugar CRM, SAP CRM, Oracle CRM eller liknende CRM plattformer)
 • Sertifiseringer på Dynamics CRM plattformen er en fordel.
 • Erfaring med .NET (C#), SQL og SOAP/REST
 • Fordel med integrasjonserfaring med mellomvare som Azure API Management, Scribe, BizTalk eller lignende
 • Elsker tekniske problemstillinger og å forbedre systemer
 • Er selvdreven og har motivasjon for å skape resultater
 • Evner å omforme kundebehov til suverene tekniske løsninger
 • Har kjennskap til webstandarder, API-utvikling, datasikkerhet, Azure Devops og automated builds and release

Personlige egenskaper

 • Erfaring med å formidle informasjon og presentere et budskap 
 • Evne til å veilede og motivere

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i Norges og verdens største frivillige humanitære organisasjon.
 • Mulighet til å være med å styre digitaliseringsreisen i Norges Røde kors
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, kompetent arbeidsmiljø, mulighet for å skape synlige resultater og høyt tempo.
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Arbeidsforholdet reguleres av de(n) til enhver tid gjeldende tariffavtale(r) i virksomheten, for tiden: Hovedavtalen Tekna og Funksjonæravtalen Negotia.

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.

 

Kontaktpersoner

Even Røgeberg
Enhetsleder

Hvem er Røde kors?

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. I Norge har Røde Kors over 44 000 frivillige i 380 lokalforeninger over hele landet. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne. Les mer: www.redcross.no