Røde Kors søker IT Business Partner / BRM som vil gjøre verden bedre!

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bruke din profesjonelle kompetanse og ditt engasjement til å bidra til videreutviklingen av verdens største internasjonale humanitære organisasjon?

Du får ansvar for løsningsdialog med fagområdene, samt design og styring av IT-systemer i Røde Kors' systemportefølje.

Du får en unik mulighet til å være førende i en digital transformasjon for Norges Røde Kors.

IKT Enheten består av om lag 15 dyktige medarbeidere og har ansvaret for all IT i Røde Kors. Det er en omfattende portefølje, hvor MS Dynamics, O365, Visma Bluegarden, Unit4 Business World og Service Now står sentralt, samt en del egenutviklede løsninger. 

IKT skal først og fremst bidra til løsninger som gjør det lett å være bruker, men også drive prosesser som gjør at frivillige, delegater og ansatte ser muligheter for å effektivisere og automatisere arbeid gjennom teknologi. Vi skal bruke innovative metoder for å få til løsninger, og tørre å teste, feile og lære hele tiden. 

Vi søker en dyktig relasjonsleder som vil bruke kompetansen og engasjement sitt i en internasjonal humanitær organisasjon. Vi forventer at du kan identifisere deg med Røde Kors bevegelsens idé og grunnprinsipper. Du må kunne håndtere en kompleks arbeidshverdag. Du må evne å skape gode relasjoner internt og eksternt. Å sette retning for utvikling og kollegaer står sentralt.

Søknader vil bli evaluert fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Være rådgiver for fagområder og prosesseiere for å bidra til effektiv bruk av systemene
 • Samle og koordinere endringsbehov, og bidra til prioritering og gjennomføring
 • Overvåke og optimalisere/vurdere den totale systemøkonomien
 • Lede og koordinere utviklingen av løsninger i tett samarbeid med systemeier, leverandører og andre interessenter 
 • Utøve leverandørstyring gjennom bestillinger, oppfølging av leveranser, kvalitetssikring og akseptansetesting 

Kvalifikasjoner

 • God forståelse og erfaring med generell IKT arkitektur, både prosess, verktøy og revidering og med å utarbeide kravspesifikasjoner.
 • Gode språkkunnskaper, inklusive kjennskap til kontraktsformuleringer på norsk og engelsk.
 • Høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå og lang erfaring i arbeid med Informasjons og Teknologi utvikling og forvaltning. 

Personlige egenskaper

 • Meget god evne til å samarbeide, ivareta gode relasjoner og dele kompetanse. 
 • Du er en god relasjonsbygger som behersker stor kontaktflate og arbeider godt i team.
 • Evner å jobbe selvstendig
 • Trives godt med å strukturere og planlegge
 • God til å koordinere og prioritere egne arbeidsoppgaver
 • Evner å veilede og motivere 
 • Er modig, utfordrer, tør å prøve ut ideer og samtidig er leveransedyktig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med og styre digitaliseringsreisen i Norges Røde kors
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, kompetent arbeidsmiljø, mulighet for å skape synlige resultater og høyt tempo.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i Norges og verdens største humanitære organisasjon. 
 • Engasjerte kolleger og bredt kontaktnett i en mangfoldig organisasjon.

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.

Kontaktpersoner

Even Røgeberg
Enhetsleder

Hvem er Røde kors?

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. I Norge har Røde Kors over 44 000 frivillige i 380 lokalforeninger over hele landet. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne. Les mer: www.redcross.no