Revisjonsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Konsernstab Sikkerhet og kvalitet har det faglige ansvaret for blant annet HMS, samfunnssikkerhet, kvalitet, ytre miljø og risikobasertsikkerhet og samarbeider tett med de operative divisjonene.

Revisjonsenheten i Konsernstaben er fagansvarlig for Bane NORs revisjonsprosess og gjennomfører overordnede revisjoner basert på konsernets usikkerhetsvurderinger. Enheten består av tre ansatte og har som oppdrag å undersøke forhold som er vesentlige eller innebærer risiko for Bane NOR s måloppnåelse. Vi rapporterer til konserndirektør for sikkerhet og kvalitet.

Nå søker vi en analytisk person med svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som ønsker å bidra til at norsk jernbane blir enda sikrere og mer effektiv.

Arbeidsoppgaver
 • Forberede, koordinere og levere revisjonsaktiviteter i henhold til oppsatt program
 • Holde overordnet oppsyn med lukking av tiltak etter revisjonsfunn
 • Bidra til etablering og vedlikehold av overordnet risikobilde basert på revisjonsfunn
 • Gi innspill til, og bidra til prosess- og systemforbedringer
 • Kvalitetssikre og bidra til divisjonenes leveranser ved behov
 • Noe reising må påregnes
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyskoleutdannelse på masternivå innen ingeniørfag, natur- og realfag, bygg- og anleggsfag og minst 5 års erfaring som revisjonsleder
 • Inngående innsikt i revisjonsmetodikk
 • Inngående kunnskap om gjeldende regelverk, krav og føringer
 • Innsikt i beste praksismetoder, verktøy, virkemidler og styringssystemer
 • Erfaring innen risikostyring samt kvalitets- og sikkerhetsarbeid er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker at du evner å kommunisere på en klar, presis og strukturert måte
 • Du må være selvstendig, proaktiv, og ha gode samarbeidsegenskaper
 • Du setter deg raskt inn i komplekse spørsmål og problemer; og du foretar realistiske og rasjonelle vurderinger
 • Du må ha en systematisk og metodisk tilnærming til arbeidsoppgavene
Vi tilbyr
 • En faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • En synlig rolle med stor påvirkningskraft
 • P.t. personalbillett med NSB sine tog
 • Sentral beliggenhet nær Oslo S

Kontaktpersoner

Arnstein Flatlandsmo
Telefonnummer: (+47) 924 59 712

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon