Reverse engineerer innen kryptoanalyse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Etterretningstjenesten er det ledig fast stilling som overingeniør/senioringeniør. 

Hovedoppgaven vil være reverse engineering og programmering innen fagområdet kryptoanalyse.

Arbeidsoppgaver

  • Bidra til forskning og utvikling av verktøy og metoder
  • Utføre design, implementering og testing av programvare innen kontorets fagområde
  • Bidra til forskning og utvikling av verktøy og metoder innen kryptoanalyse
  • Holde seg faglig oppdatert innen eget arbeidsområde

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: 

Bachelor innenfor informatikk, informasjonssikkerhet eller annet relevant fagområde. Utvist realkompetanse innen kontorets arbeidsområde kan kompensere for manglende formell utdanning

Det er ønskelig med: 

  • Mastergrad innenfor informatikk, informasjonssikkerhet eller annet relevant fagområde.
  • Erfaring innen software reverse engineering, assembly, høynivå programmering og kryptologi..

Særskilte krav: 

Det kreves meget gode språkkunnskaper i engelsk.

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 

Stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf forsvarsloven, jf forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som vurderingsevne, samarbeidsevner og kreativitet vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) i ltr 60 – 68, kr 517 700 – 600 200 eller senioringeniør (kode 1181) i ltr 66 – 76, kr 579 300 – 704 800 brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Kontakt for faglig spørsmål:
Telefonnummer: 23 09 42 45

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger