Ressurssterke arealplanleggere med kremmerånd

Stillingsbeskrivelse

Med faglige tyngde og drivkraft, videreutvikler du fagområdet plan i Sweco. Du er en som deler kunnskapen din, jobber selvstendig og styrer dine medarbeidere i riktig retning. Din sans for gode forretninger kommer godt med i jakten på nye oppdrag, og ditt engasjement, gode humør og evne til å få det beste ut av folkene rundt deg, gjør at du lykkes. 

DETTE KAN DU

Du er utdannet arealplanlegger, arkitekt, landskapsarkitekt (M.Sc) eller tilsvarende og har minst fem års erfaring fra fagfeltet hos rådgiver, arkitektfirma, kommune eller øvrige offentlige instanser. Vi håper du også har erfaring fra byutviklingsprosjekter og/eller infrastrukturprosjekter. Du er godt kjent med GIS, AutoCAD og Focus Arealplan, og du snakker og skriver godt norsk.

Du leder planoppdrag i prosjekter, enten som prosjektleder eller som fagansvarlig arealplanlegger, og blir engasjert i alt fra rådgivning til prosess og prosjektledelse. Sammen med kollegaer i egen enhet og på tvers av fag, utarbeider du reguleringsplaner, kommunedelplaner, konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser, mulighetsstudier og stedsanalyser. Du deltar også i tilbudsarbeid og bidrar til nysalg og mersalg. Og du bidrar til at vi leverer rett kvalitet til riktig tid og kostnad.

OM OSS

I Trondheim blir du inkludert i et ambisiøst, uformelt og fleksibelt arbeidsmiljø med mange gode kollegaer.

Kontaktpersoner

Jarle Bygd
Gruppeleder Infrastruktur
E-postadresse: jarle.bygd@sweco.no
Telefonnummer: +47 916 72 561

Hvem er Sweco Norge?

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig og engasjert i kundenes prosjekter med etterspurt kompetanse.

Sweco er Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Swecos 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Selskapets ansatte utfører årlig titusenvis av oppdrag i rundt 70 land over hele verden. I Norge har Sweco 1 350 ansatte og 26 kontorer over hele landet.

Les mer om Sweco Norge og se flere ledige stillinger