Ressursplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur og har en av Norges største prosjektportefølje. Prosjektene i Utbyggingsdivisjonen er resultatenheter med en tydelig byggherrefunksjon. Divisjonen har ansvar for metodikk og standarder for prosjektstyring, eierstyring og porteføljestyring for Bane NOR. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, prosjekter i Bergen og hele InterCity- utbyggingen.

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med. Vi vil legge til rette for en viktig utvikling i de byer og tettsteder som får nytte av et forbedret togtilbud og nye muligheter for by- og tettstedsutvikling.

For å sikre at vi hele tiden har nok ressurser til våre prosjekter så søker vi deg som liker analyse og planlegging.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at all nødvendig informasjon rundt planlagte prosjekter og kompetansebehov er registrert i vårt ressursplanleggingssystem PIMS
 • Analysere behov for kompetanse og bemanning over tid avhengig av avtalt prosjektportefølje, lage analyser, grafiske fremstillinger og presentasjoner
 • Du vil få ansvar for å utarbeide, identifisere og optimalisere bemanningsplanene
 • Kontinuerlig rapportering på nåværende og fremtidig bemanningssituasjon til ressurseiere
 • Diverse ad-hoc strategiske analyser
 • Du vil samarbeide tett med Prosjektsjefer og Stabssjefer i tillegg til HR i divisjonen

Ønskede kvalifikasjoner

 • For å lykkes i denne rollen tenker vi det er viktig å være nysgjerrig, vise og ta initiativ, samt at du evner å arbeide selvstendig
 • Dette er en rolle som krever at man evner å se det store bildet, samtidig som man skal ha øye for detaljer.
 • Gjerne erfaring med ressursstyring fra tidligere arbeidserfaring
 • God kjennskap til Office pakken med fokus på Excel, samt generelt god IT-forståelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å utvikle og løse problemstillinger i samarbeid med andre
 • Sterke analytiske evner
 • Serviceorientert, lærevillig og god til å drive prosesser framover til en løsning
 • Strukturert, systematisk og ryddig arbeidsmåte

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog
 • Vi flytter inn i et av landets mest moderne forretningslokaler nær Oslo S i 2019

Kontaktpersoner

Gry Jødestøl
Telefonnummer: (+47) 95908154

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon