Relasjonelt sterke individer med god telekom kompetanse søkes.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Etterretningstjenesten er det ledig fast stilling som Senioringeniør. 

Hovedoppgaven vil være å etablere, planlegge og optimalisere aksessnett, samtidig som man bidrar i utviklingen av nye og spennende konsepter for etterretning i det digitale rom. 

Stillingene vil være tett knyttet til eksisterende kompetansemiljøer innen fagområdet. I det ligger muligheten til å jobbe med Norges skarpeste hoder på et viktig satsningsområde med nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver. Vi søker relasjonelt sterk personer som kan fungere som bindeledd mellom teknisk spisskompetanse og overordnede produksjonsmiljøer, og som selv innehar god teknisk kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Opprettholde kontakt med ISP teleoperatører på et teknisk nivå.
 • Rådgivning og prosjektering innen teknisk anlegg, herunder telekom, nettverksstruktur og teknologi.
 • Lede og følge opp prosjekter.
 • Delta i produktutvikling og gjennom det forstå kundenes ønsker og behov.
 • Opparbeide ny fagkompetanse, spesielt innen aksessteknologi og prosessering.
 • Bidra til å etablere og utvikle et miljø for innhenting.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning/tjenesteerfaring: 

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen relevante fagområder som eksempelvis IT eller telekommunikasjon. Relevant erfaring/utvist realkompetanse kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende formell utdanning.
 • Teknisk innsikt og sikkerhetsforståelse.

Det er ønskelig med: 

 • Utdanning innen teknologiledelse, prosjektledelse, ledelse av informasjonssikkerhetsmiljøer.
 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevante fagområder.
 • Erfaring innen ett av følgende områder: Prosjektledelse, IKT/Telekom kvalitets- og sikkerhetsledelse, planlegging eller drift av moderne transmisjonsnett basert på IP/MPLS.

Særskilte krav: 

 • Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig. 
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 
 • Stillingen er underlagt disponeringsplikt, forsvarsloven, jf. forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør (kode 1181) i lønnstrinn 68-75/fra kr 600 200 til kr 686 900, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
(10.00-11.00)
Telefonnummer: 23094563

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger