Relasjonelt sterk underdirektør og sjef for avdelings- og lederstøtte for nettverksoperasjoner.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hovedoppgavene vil være å støtte ledelsen og avdelingen med videreutvikling av Norges største cybermiljø. Stillingen vil være tett knyttet til et stort kompetansemiljø for etterretning i det digitale rom og vil ha en sentral rolle i å utvikle og støtte avdelingen. Du vil jobbe med noen av Norges skarpeste hoder i en satsningsavdeling med nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver. Som underdirektør og sjef for avdelings- og lederstøtte vil du være med å utvikle avdelingens støtteområder innen blant annet operasjoner, arbeidsmiljø, økonomi, legalitet, kompetanse og organisasjon. Stillingen er nyopprettet og du vil være med å forme ansvarsområdene til avdelingen i et strategisk perspektiv.

Som sjef for avdelings- og lederstøtte bør man være god på drive frem og styre prosesser, relasjonelt sterk og god på samarbeid, være kreativ for å se muligheter og gå opp nye stier. Du bør være interessert i teknologi, men trenger ikke en dyp digital kompetanse.

Arbeidsoppgaver

  • Utøve funksjon som sjef lederstøtte, herunder å bistå avdelingssjef i planlegging, koordinering, ledelse og kontroll av virksomheten i avdelingen
  • Rådgivning og veiledning innen stabens ansvarsområde til støtte for avdelingssjefens beslutningsprosess
  • Samarbeide med avdelinger med støttefunksjoner for å sikre en god støtte til avdelingen

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: 

  • Det kreves master eller tilsvarende innen relevante fagområder. 
  • Det kreves utdanning innen organisasjon/administrasjon og ledelse. 
  • Det er ønskelig med lederutdanning. 

I særskilte tilfeller kan manglende formell utdanning, kompenseres med lang og relevant erfaring kombinert med relevant etter- og videreutdanning. 

Krav til tjenesteerfaring: 

Det kreves relevant ledererfaring. 

Det er ønskelig med etterretningsfaglig operativ tjenesteerfaring, og god kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvaret for øvrig. 

Særskilte krav: 

Det kreves meget gode språkkunnskaper i engelsk. 

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 

Stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf forsvarsloven, jf forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Det kreves gode lederegenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som underdirektør (kode 1059) i lønnstrinn 77-82 / kr 722400 – 838300 brutto pr år (avhengig av kvalifikasjoner). Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Kontakt for faglig spørsmål
Telefonnummer: 23094725

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger