Regnskapsmedarbeider

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Stillingene som kunngjøres på Regnskap er plassert i divisjon Fellesfunksjoner, avdeling Administrativ støtte med kontorsted Vadsø. Seksjonen har 11 medarbeidere.  

Stillingene som kunngjøres plasseres primært i Vadsø, men fysisk kontorplassering i Tromsø eller Moss kan vurderes. 

Seksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå hele Statens vegvesen med analyser og støtte innen regnskaps-området. Fra 2022 går Statens vegvesen over til ny plattform og system innen økonomi og regnskapsområdet. Vi tar i bruk fellesstatlige løsninger for økonomistyring (DFØ). Innføringen vil bidra til forenkling, standardisering og effektivisering av Statens vegvesen sine økonomistyringsprosesser

Stillingene som regnskapsmedarbeider vil bidra inn i ordinær drift, herunder gjennomføring av periode- og årsavslutning,

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for gjennomføring av periode- og årsavslutning samt bidra med å utarbeide årsregnskap
 • Tilgangsstyring av økonomisystemer, tildeling og koordinering av fullmakter
 • Koordinering av henvendelser til divisjonene og ØKV i Vegdirektoratet
 • Bistå i å utarbeide rutiner og prosesser og tolkning av økonomireglementet
 • Rådgiving til økonomicontrollere, divisjonskontakter og andre ledere i virksomheten
 • Utarbeide analyser og regnskapsrapporter på bestilling fra organisasjonen
 • Ansvarlig for utfaktureringsprosessen og løpende fakturahåndtering
 • Kommunikasjon og samarbeid med Riksrevisjonen

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

Du må ha:

 • Minimum 3 års relevant høyre utdanning, fortrinnsvis innen økonomi, regnskap eller revisjon
 • Minimum 3 års erfaring med økonomi, regnskap eller revisjon
 • God digital kompetanse
 • Stor grad av selvstendighet og evnen til å bygge relasjoner
 • Evne til å ta initiativ og ansvar
 • Trives periodevis med høyt arbeidstempo
 • Leveranser som viser at du er strukturert og nøyaktig
 • Evne til å uttrykke deg godt på norsk både muntlig og skriftlig

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi ønsker også at du har: 

 • Erfaring fra offentlig sektor, fortrinnsvis statlig sektor
 • God kjennskap til økonomireglementet i staten

Personlige egenskaper:

 • være digitalt nysgjerrig
 • strukturert og nøyaktig
 • takle stort arbeidspress
 • liker å jobbe i team og samarbeide med andre
 • tar initiativ til å utvikle fagområdet

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Tine Mathisen, tlf: 92463323 eller seksjonsleder Ragnhild Vestre, tlf: 95198572.

Kontaktpersoner

Ragnhild Vestre
Seksjonsleder
Mobil: 951 98 572
Tine Mathisen
Seksjonsleder
Mobil: 924 63 323

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger