Liker du regnskap og eiendom, og søker utfordringer og varierte oppgaver hos en stor eiendomsaktør i Oslo?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Eiendom er en egen divisjon og et aksjeselskap i Bane NOR. Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge, og er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Bane NOR Eiendom forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Regnskap Eiendom i Bane NOR søker nå en medarbeider som får en sentral rolle i regnskapsavdelingen på Oslokontoret. Du blir en del av Virksomhetsstyring i Bane NOR, men vil jobbe med regnskap og controlling i Eiendom.  Du blir en del av et team på 7 personer i avdelingen. Du vil også jobbe tett mot andre økonomimiljøer i Bane NOR og resten av eiendomsdivisjonen. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for en portefølje av selskaper/AS'er, fra saldobalanse til årsregnskap/ligningspapirer
 • Utarbeidelse av selvangivelser og årsoppgjør
 • Bistå med utarbeidelse av styredokumenter, og rutinen rundt den prosessen
 • Månedlig og kvartalsvis rapportering, noe ekstra i forbindelse med årsoppgjøret
 • Avstemminger av regnskapskonti
 • Revisorkontakt
 • Ansvar for avsluttede prosjekter og oppfølging av mva/justeringsreglene i 10 år
 • Vedlikeholde regnskapssystemer og koblinger mellom de ulike systemene, vi har mange automatiske prosesser som må vedlikeholdes og utvikles

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi ser etter deg med noen års relevant erfaring, gjerne fra eiendomsbransjen og utdanning innen økonomi/revisjon. Du bør ha erfaring med å lage årsregnskap og ligningspapirer
 • God regnskapsforståelse og kunnskap om skatt og moms er en fordel
 • Interesse for å videreutvikle allerede gode IT-løsninger mellom regnskapsrapportering og årsoppgjørsystemene
 • Det er en fordel med kjennskap til Axapta og Cantor

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode samarbeidsevner og samtidig kunne jobbe selvstendig med faglige utfordringer
 • Du bør være nysgjerrig og tenke forbedring i prosesser og måten vi jobber på som avdeling 
 • Det er viktig at du er strukturert og evner å sluttføre oppgaver som er igangsatt
 • I perioder er det viktig at du har mulighet til å stå på ekstra for å fullføre oppgaver

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med gode karrieremuligheter
 • En sentral rolle hos en samfunnsnyttig og bærekraftig aktør
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Mulighet for årsbillett på Vy sine tog
 • Vi har nylig flyttet inn i et topp moderne hovedkontor (BREEAM-NOR Excellent) i gangavstand fra Oslo S
 • Sykkelparkering i sykkelgarasje og treningsarealer med garderober
 • Et aktivt idrettslag i regi av Bane NOR

Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør om bakgrunnssjekk og kredittsjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.  

Kontaktpersoner

Arne Solhusløkk
Leder Regnskapsrapportering Eiendom
Telefonnummer: 917 83 284

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger