Regionscontroller Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Region Oslo har sitt markedsområde innenfor Oslo og vestovertil Asker. Regionen er delt opp i fire distrikter; distrikt Oslo nyebygg, distrikt Oslo Eksisterende bygg, distrikt Oslo Byggautomasjon og distriktKulde. Regionen er videre delt opp i egne avdelinger/resultatenheterog det er kontorsteder på Ryen og i Asker. Totalt omsettes det for ca 600 millioner i region Oslo og viser for oss videre vekst innen enkelte segmenter.    

Reisevirksomhet i regionen må påregnes.

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en inspirator og pådriver for sterkt økonomifokus i linjeledelsen, herunder å fremskaffe relevant beslutningsunderlag
 • Være rådgiver for regionsdirektør i alle forhold knyttet til forretningsutvikling og vurderinger av regionens muligheter, styrker, svakheter og trusler
 • Videreutvikle ledelsesrapportering og sikre at rapportering oppfyller behovene til regionsdirektør og firmaledelsen
 • Bistå linjeledelsen med utarbeidelse av budsjetter, driftsregnskap, handlingsplaner, estimater, prognoser og ad hoc analyser
 • Følge opp og sikre høy kvalitet og gode rutiner i forbindelse med oppfølging av budsjetter og handlingsplaner
 • Løpende økonomisk oppfølging, med spesielt fokus på periodeavslutninger
 • Kvalitetssikre prosjektestimeringer og periodiseringer
 • Bidra til kompetanseutvikling av linjelederne innen økonomiforståelse
 • Strategisk sparringspartner for regionsledelsen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Økonomisk utdanning på bachelor- /mastergradsnivå
 • Relevant erfaring fra tilsvarende stilling i større selskap, minimum 3-5 års erfaring fra rolle som konsulent, controller eller økonomisjef
 • Solid kunnskap om utvikling av beslutningsunderlag og økonomiprosesser som understøtter effektiv drift
 • God skriftlig og muntlig formidlings- og kommunikasjonsevne
 • God forståelse for bruk av moderne økonomisystemer
 • God Excel- og systemkompetanse, og generell god forståelse for IT-systemer og digitalisering
 • Analytisk tilnærming og solid forretningsmessig forståelse
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Kurs og etterutdanning
 • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
 • Bil- og telefonordning

Kontaktpersoner

Arne Dahl
Regionsdirektør
E-postadresse: arne.dahl@gk.no
Telefonnummer: 93233606
Petter Johnson
Økonomisjef
E-postadresse: petter.johnson@gk.no
Telefonnummer: 91817684

Hvem er GK ?

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, bygg-automasjon, energi og kulde. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.

Les mer om GK og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon