Regional sykkelrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Å tilrettelegge for sykling handler om å tilby en sykkelinfrastruktur som føles trygg og attraktiv for alle typer syklister. Vi søker en person som har et engasjement for sykkel og som ønsker å bidra til at vi når de nasjonale målene for økt sykkelbruk. Hvis dette er noe for deg, kan du være den rette for oss. Stillingen er fast med arbeidssted Oslo, Lillehammer, Hamar eller Moss.

Seksjon for Strategi og utredning består av 16 kunnskapsrike medarbeidere. Vårt regionale fagansvar ligger på byutvikling og –logistikk, kollektivtransport, sykling, gåing, klima, luftkvalitet, kulturminner, samordnet areal- og transportplanlegging, godstransport og konseptvalgutredninger. Vi yter faglig støtte til ledelsen og til avdelingene i regionen gjennom å gi råd, lage beslutningsgrunnlag, drive opplæring og formidling, samt skape arenaer for samarbeid og kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe strategisk/overordnet med utvikling av sykkelfaget i Region øst for å nå målsettingene som er satt.
 • Jobbe med sykling som en del av en miljøvennlig og helsefremmende løsning på transportutfordringene i byer og tettsteder.
 • Lede nettverk og prosesser, formidle kompetanse og generelt få til et bredt og godt samarbeid om sykkelsatsing i Region øst.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad fra universitet eller høgskole innen relevante fag, f.eks. planlegging, samferdsel eller samfunnsfag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Vi vil legge vekt på at du har kjennskap og interesse for strategi- og utredningsarbeid, prosessledelse, formidling og organisasjonsutvikling.
 • Praktisk erfaring fra arbeid med sykling, f.eks. med planprosjekter eller med overordnet planlegging er en fordel.
 • Det er nødvendig at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

De rette personlige egenskapene er viktig i denne stillingen og vil bli tillagt vekt. Du må:

 • Kunne ta faglig lederskap og tenke strategisk i faget
 • Kunne lede prosesser som samler fagfolk med ulike fagbakgrunner
 • Evne å arbeide selvstendig og strukturert, men også lede og samarbeide med andre
 • Evne til å skape gode relasjoner og engasjement
 • Være initiativrik til nye oppgaver og utvikle deg faglig
 • Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Tom-Alex Hagen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 917 78 924

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger