Regional sikkerhet og beredskapsansvarlig, Ørland/Trondheim/Værnes

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I region midt er det ledig en fast stilling som regional sikkerhet og beredskapsansvarlig (kode 1434/1364), med arbeidssted Ørland, Trondheim eller Værnes. I stillingen som regional sikkerhet og beredskapsansvarlig er du regionens fremste fagperson innen sikkerhet og beredskap.

 

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les gjerne mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb

 

Arbeidsoppgaver

Sikkerhet:

 • Enhetens sikkerhetsleder
 • Oppfølging av og rådgivning i forebyggende sikkerhet i regionen
 • Koordinere sikkerhetstjenesten i egen region med lokal koordinerende myndighet i Forsvaret
 • Utarbeide,oppdatere og bekjentgjøre regionale sikkerhetsinstrukser og annen sikkerhetsdokumentasjon
 • Sørge for, gjennomføre og følge opp risiko- og sårbarhetsanalyser samt sikkerhetsrevisjoner
 • Følge opp sikkerhetsbrudd og sikkerhetstruende hendelser.
 • Dokumentere og ivareta sikkerhetsmessige forhold i egne lokaler.
 • Veilede og følge opp dokumentsikkerhet
 • Innrapportere sikkerhetsstatus
 • Faglig veileder anmodende myndighet
 • Andre oppgaver etter anvisning fra leder

 

Beredskap (omfatter sivil kriseberedskap og forsvarsberedskap):

 • Oppfølging og rådgivning innenfor beredskap i regionen
 • Koordinere beredskapsarbeidet innad i egen region samt med lokal koordinerende myndighet i forsvaret
 • Utarbeide og oppdatere regionale beredskapsplaner
 • Gjennomføre og følge opp arbeidet med tiltakslister for beredskap
 • Følge opp beredskapsmeldinger
 • Faglig bistand ifm disponering av personell i FB styrkestruktur
 • Innrapportere beredskapsstatus
 • Bidra ifm gjennomføring av beredskapsøvelser
 • Andre oppgaver etter anvisning fra leder

 

Ansvar:

 • Overordnet ansvar for beredskap og forebyggende sikkerhet i markedsområdet

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning med relevant fagkrets
 • Erfaring fra beredskaps- og/eller sikkerhetsarbeid, gjerne fra Forsvaret
 • God kunnskap om Forsvaret
 • Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for formell utdannelse
 • Det kreves god vandel da kandidatene må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Proaktiv og med evne til å ta initiativ og ansvar
 • Er selvgående og faglig dyktig
 • Strukturert
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

 

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) ltr 64-70 iht Statens lønnsregulativ (brutto kr 558.500-623.900,- pr år).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Eldar Tøraasen
Telefonnummer: 920 17 578
Siv Therese Underland
Telefonnummer: 934 41 507

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger