Regional HMS og Kvalitetssjef Skandinavia

Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker, med 64 selskaper og 40 produksjonsanlegg over hele verden. I tillegg har Jotun agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 100 land. Jotun hadde i 2017 en omsetning på NOK 16,4 milliarder, og har i dag over 9 800 medarbeidere. Konsernet er organisert med fire segment inndelt i syv regioner. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vår HMS og kvalitetsleder i Skandinavia har fått nye utfordringer internt og vi søker derfor etter hans erstatter. Vår nye HMS og kvalitetsleder vil lede, koordinere og utvikle HMSK avdelingen i Jotun Scandinavia i samsvar med gjeldende strategier, handlingsplaner og budsjetter,samt de til enhver tid gjeldende eksterne og interne krav. Stillingen rapporterer til Technical Director Scandinavia, har 3 direkte rapporterende i avdelingen og arbeidssted er på Vindal i Sandefjord.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at Jotun Scandinavia og Jotun A/S etterlever lov- og forskriftskrav
 • Øke kompetanse/forståelse for HMSK i regionen gjennom øvelser og kurs
 • Koordineringsansvaret ovenfor sentrale, regionale og lokale myndigheter
 • Ivareta myndighet-, sertifisering-, forsikring- og kunderevisjoner
 • Ivareta prekvalifiseringer for HMS- og kvalitets relatert dokumentasjon
 • Overordnet ansvar for internrevisjonsprogram i Jotun Scandinavia
 • Sikre håndtering av kriser og ulykker gjennom å etablere og opprettholde et effektivt industrivern, krisehåndteringsapparat og krisehåndteringssystemer
 • Overordnede ansvar for gjennomføring av granskninger ved ulykker og andre akutte hendelser
 • Sikre at det automatiske varsling- og slukkesystemet til enhver tid er operativt.
 • Ivareta sikringstiltak i Jotun A/S herunder adgangskontroll, videoovervåkning, innbruddsalarm m.m
 • Lede gjennomføring og oppfølging av miljøopprydingsprosjekter
 • Lede diverse større og mindre forbedringsprosjekter, som: avfallsreduksjon, reduksjon av antall akutte utslipp, reduksjon av brannrisiko, energiledelse etc.
 • Delta i AMU og sikre at verneombudsorganisasjonen har rett kompetanse og fokus.
 • Ansvarlig for daglig og temporært renhold for alle lokasjoner i Vestfold

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen kjemi, prosess og/ eller HMSK
 • Kunnskap om ISO sertifiserings systemer
 • Kunnskap om Arbeidsmiljøloven og øvrige sentrale lover og forskrifter gjeldende for fagområdet
 • Forståelse og erfaring fra kjemisk industri/malingproduksjon
 • Kunnskap om LEAN og kontinuerlig forbedringsarbeide

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • Gjør inntrykk; overbeviser og overtaler andre; får gjennomslag for idéer og planer
 • Gir teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene
 • Etterlever organisasjonens regler og prosedyrer; utfører planer med engasjement og utholdenhet; oppn år kvalitetsmessig gode resultater
 • Er metodisk og systematisk i sin tilnærming; planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt
 • Skaper en stabil og bekreftende atmosfære; støtter og oppmuntrer teamet når det oppstår problemer; er stødig og til å stole på

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Utstrakte muligheter for faglig og personlig utvikling, både via intern arbeidsopplæring og Jotun Academy.
 • Et profesjonelt arbeidsmiljø med fokus på kontinuerlig forbedring og innovasjon.
 • Spennende utfordringer i et selskap i sterk vekst med gode økonomiske resultater.

Kontakt:

Regional Technical Director Scandinavia Jan Helge Eriksen, jan.helge.eriksen@jotun.no

Regional HR Director Scandinavia Anne Gro Mayca, anne.gro.mayca@jotun.no

 

Kontaktpersoner

Anne Gro Mayca
Regional HR Director Scandinavia
Jan Helge Eriksen
Regional Technical Director Scandinavia

Hvem er Jotun -?

Jotun is one of the world's leading manufacturers of decorative paints, marine, protective and powder coatings. The Group has 63 companies and 37 production facilities on all continents, and more than 9 800 employees. Jotun is represented in more than 100 countries through own subsidiaries, joint ventures, agents, branch offices and distributors. The Jotun Group’s sales in 2016 was NOK 15.8 billion. The Jotun Group is organised into four segments and seven geographical regions, and has its head office in Sandefjord, Norway.