Realfagslærer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

 • tilrettelegging- og undervisning for elever, lærere og studenter innen fagområder relatert til naturfagene
 • utvikling og gjennomføring av laboratorieoppgaver 
 • deltakelse i nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter av faglig og pedagogisk karakter
 • være guide/omviser i Romskipet Aurora

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innenfor naturfag, fysikk og/eller teknologi for undervisning på videregående skole og
 • høyere nivå
 • lærer eller tilsvarende utdanning innen fysikk og/eller teknologi
 • undervisningserfaring i naturfag, fysikk, teknologi og forskningslære
 • erfaring fra utviklings- og prosjektarbeid
 • kunnskaper om verdensrommet, romteknologi og romfysikk 
 • kunnskaper innenfor verdensrommet, romteknologi og romfysikk

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne kreves, både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

Arbeidsstedet, som er Andøya Space Center, kan tilby et aktivt internasjonalt miljø, lønn etter avtale, kollektiv pensjons- og forsikringsavtale, AFP, fleksibel arbeidstid, ulike velferdstilbud, hjelp til å skaffe bolig og dekning av flyttekostnader. 

Det gjøres oppmerksom på at det før tiltredelse må fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9. 

Ytterligere opplysninger om stillingen kan rettes til studieleder Jøran Grande (joran@narom.no – 915 69 896) eller daglig leder, Arne Hjalmar Hansen (arne-hjalmar@narom.no – 906 17 264).

Utfyllende informasjon om NAROM finnes på www.narom.no 

Kontaktpersoner

Arne Hjalmar Hansen
Daglig leder
E-postadresse: arne-hjalmar@narom.no
Jøran Grande
studieleder
Telefonnummer: +47 76 14 46 52

Hvem er NAROM?

NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) er samlokalisert med Andøya Space Center (ASC). I samarbeid med utdanningsinstitusjoner, bedrifter og andre har NAROM i oppgave å initiere, utvikle og drive romrelaterte rekrutterings- og opplæringstiltak på alle utdanningsnivå innen realfag, teknologi og romvirksomhet. NAROM arrangerer også kurs på master- og Ph.D nivå, også med internasjonale forelesere.

NAROM har en unik beliggenhet lokalisert ved sin tilknytning til ASC, og gjør aktiv bruk av den unike forskningsinfrastrukturen som er etablert rundt ASC. NAROM har også ansvaret for driften av lærings- og opplevelsessenteret Romskipet Aurora. I tillegg har NAROM en rekke aktiviteter også rundt i landet.