R&D Analyse vil ha med deg på utviklingen!

Utviklingsingeniører

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nammo er en teknologibedrift som produserer systemer innen romfart, rakettmotor og ammunisjon. Avdelingen Analyse under R&D leverer avanserte analyser for å støtte utviklings- og forskningsprosjekter. Vi samarbeider tett med kunder, underleverandører, forskningsinstitutter og konsulenter. R&D miljøet som vi er en del av består av mer enn 100 medarbeidere, hvorav analyseavdelingen utgjør et sterkt fagmiljø. Vi ønsker nå å styrke oss med flere medarbeidere.

Ansvar og oppgaver

Stillingens hovedoppgave er å delta i prosjektteam der du har ansvar for analyser på relevant fagområde. Du vil utføre, dokumentere og validere analyser, samt å kommunisere analyseresultater til prosjektene og overfor kunder. Du bidrar til design av produkter med høye krav til ytelse, og som må fungere under ekstreme lastbetingelser. De fagområdene vi nå ønsker å styrke oss på er:

 • Strukturanalyser: Utføre statiske og dynamiske strukturanalyser med hovedvekt på spenninger.
 • Varmetransport: Utføre numeriske strukturanalyser basert på termiske laster.
 • Ballistikk: Utføre indreballistiske analyser for rakettmotorer, det vil si å beregne drivstofforbrenning og skyvkraft under forbrenning.
 • Rams/statistikk: Utføre FMEA på produkter, årsaksanalyser ved potensielle eller oppståtte hendelser, beregning av pålitelighet basert på statistiske analyser av data fra tester. Her ser vi etter søkere med solid bakgrunn i statistikk.

Kvalifikasjoner

 • MSc eller PhD på relevant fagfelt. BSc eller annen relevant teknisk bakgrunn kan også bli vurdert
 • Erfaring fra relevant analysearbeid er en fordel
 • Erfaring med numeriske analyseverktøy er en fordel
 • Gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

Engasjement - presisjon - omtanke er Nammos verdier som veileder oss til å yte vårt beste, og som vi håper du identifiserer deg med. For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at:

 • Du er initiativrik, har integritet, tar ansvar og har gjennomføringsevne
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er analytisk med en systematisk arbeidsmetodikk
 • Du er lærevillig og nysgjerrig
 • Du er kreativ og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for læring og utvikling
 • Et arbeidsmiljø med en kultur for å gjøre hverandre gode
 • En solid og trygg arbeidsplass med konkurransedyktige betingelser
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Stillingen krever at kandidaten kan sikkerhetsklareres av nasjonale sikkerhetsmyndigheter, og at gyldig politiattest kan fremlegges.

Kontaktperson: Gard Ødegårdstuen | Direktør R&D Analyse
gard.odegardstuen@nammo.com | +47 951 48 993

Søknadsfrist: 15.05.2022

Kontaktpersoner

Gard Ødegårdstuen
Direktør R&D Analyse
Telefonnummer: +47 951 48 993

Hvem er Nammo Raufoss AS?

Nammo Gruppen er et nordisk konsern med selskaper i en rekke land. Hovedkontoret ligger på Raufoss sammen med det største datterselskapet Nammo Raufoss AS som har 800 ansatte og en årlig omsetning på 2.3 MRD NOK. Virksomheten omfatter utvikling og produksjon av høyteknologiske forsvarsprodukter. Nammo ønsker et arbeidsmiljø basert på likhet, rettferdighet og mangfold. Slik tror vi den ansatte best utnytter sin kompetanse, noe som bidrar til bedre prestasjoner og økt produktivitet.