RAMS-rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Enheten Utbygging Øst har ansvaret for bygging av prosjektene i Utbygging på Østfoldbanen og Dovrebanen, inkludert prosjekter som Sandbukta-Moss-Såstad, Haug-Seut, Venjar-Langset og Kleverud-Sørli.

Prosjektet Haug-Seut har ansvar for en strekning på 17 km, fra eksisterende dobbeltspor ved Haug i Råde kommune til Seut i Fredrikstad kommune. Ny korridor følger i hovedsak eksisterende bane. Stasjonsplassering, jordvern og nærføring til eksisterende bane vil være viktig temaer i planarbeidet.

Prosjektet søker nå etter RAMS-rådgiver. Rådgiver rapporterer til Prosjektsjef.

Stasjoneringssted er Fredrikstad.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i å utarbeide og følge opp prosjektets styringsdokumenter og RAMS - planer
 • Oppfølging av leverandører mht. RAMS, og sikre RAMs - styring
 • Følge opp lover, forskrifter og krav i Bane NORs styringssystem, slik at RAMS-arbeidet i prosjektet blir ivaretatt på en faglig forsvarlig måte
 • Arbeide med RAMS- aktiviteter tilknyttet prosjektering og bygging
 • Bistå med utarbeidelse, oppfølging og koordinering av analyser, programmer og planer for RAMS.
 • Delta i prosjektets, konsulenters, entreprenørers og leverandørers RAMS prosesser.
 • Bistå Prosjektleder og Byggeleder med å holde fokus på fagområdet. Deriblant delta på møter hvor RAMS er et tema (prosjektmøter, prosjekteringsmøter, byggemøter, vernerunder mm.)
 • Utføre risikoanalyser (RAMS)
 • Tilrettelegge for prosjektets dialog med Statens jernbanetilsyn, inkl. meldinger og søknader
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra Universitet/Høgskole. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God kjennskap til RAMS arbeid og analysearbeid
 • Innsikt i Jernbaneloven med tilhørende forskrifter, standarder og regelverk er ønskelig
 • God forståelse for prosjektarbeid er en fordel samt erfaring med kvalitetssystemer og sikkerhetsanalyser
 • Spesifikt erfaring med RAMS-arbeid og forståelse for standardene EN-50126, 50128 og 50129 er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Strukturert
 • Analytisk
 • Tåle å arbeide under press
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Adler Enoksen
Telefonnummer: 949 71 793

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon